Kronikk

Fulle kvinner som lokkemat

Tradisjonelle kjønnsroller lever sitt eget liv på byen - menn spanderer og kvinner tar imot.

Fulle kvinner er lokkemat på bar

Jentene får servering til de må bæres ut, forteller bartendere til forskerne fra SIRUS. Det føyer seg inn i et tradisjonelt kjønnsrollemønster, hevder kronikkforfatteren.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Stereotype kjønnsrollemønstre lever i beste velgående i utelivet. Ved hjelp av skuespillere som opptrer beruset når de bestiller øl, har SIRUS studert skjenkepraksiser ved utesteder. Vi har registrert under hvilke forhold overskjenking typisk forekommer. Ikke uventet er det mer overskjenking sent på kvelden, når musikken er høy, belysningen dunkel og gjestene beruset. Det er i samsvar med funn fra tilsvarende studier internasjonalt.

Det er lett å få servering selv om man fremstår som beruset. Det som er mer overraskende er at tilsynelatende berusede kvinner har lettere for å få servering enn menn i samme tilstand. Det er nærliggende å spørre hvorfor.

Berusede kvinner får mer å drikke

Vi snakket med bartendere. De møter berusede gjester, både menn og kvinner daglig. De jobber i et miljø der det er liberale normer for hva som er akseptert atferd. Gjestene forventer å få god service og de forventer og blir servert. Serveringsnekt er normbrudd. I tillegg intervjuet vi skuespillerne. De har eksperterfaring med å opptre beruset, men egentlig være edru og ekstra oppmerksomme på reaksjoner fra omgivelsene. Hvorfor får berusede kvinner lettere servering?

Penger, sex og vold

Det koker ned til tre forklaringer. Spissformulert handler det om penger, sex og vold. Bartendere forteller at det er lønnsomt for utestedet at det er (fulle) damer der. Utelivsgjester flest er menn, menn bruker penger i baren, både på seg selv, men også for å spandere på damene. Alle vil vel være på et utested med mange fine damer, sier bartendere.

Hvis det er nok damer til alle, får mennene mindre å krangle om.

Kristin Buvik

Pene damer får gå forbi køen og de kommer gratis inn. I tillegg oppleves fulle damer som seksuelt tilgjengelige. Både for gjestene på utestedet og for bartenderne. Ingen vet jo hva som skjer på slutten av kvelden, kanskje du får med deg en dame hjem, sier bartendere. Men de (fulle damene) må bare skjenkes til et visst nivå. For hvem vil vel ha en død fisk i senga? Spør bartendere. De unge skuespillerjentene opplevde å bli betraktet som et lett bytte. De opplevde flere episoder med uønsket seksuell oppmerksomhet fra menn. De syntes det var vanskelig å avvise mannlige gjester og samtidig opprettholde beruselsen.

HØR: Ekko i NRK P2 om Kvinner og fylla i Oslo

Den siste forklaringen handler om vold. Berusede kvinnelige gjester ansees ikke som en trussel mot ro og orden på utestedet. Bartendernes erfaringer går i retning av at det er berusede menn som kan være en trussel når det gjelder aggresjon og ordensforstyrrelser. Hvis kvinnelige gjester er til stede, blir menn mindre kranglete og vanskelige. Hvis det er nok damer til alle, får mennene mindre å krangle om. Sier bartendere. Kvinnelige gjester demper altså menns aggresjon.

Gammeldagse rollemønstre

Tradisjonelt har kvinnelig beruselse blitt oppfattet som avvikende. Særlig kvinnelig beruselse på offentlig sted har vært stigmatisert, og det har blitt knyttet til at berusede kvinner ikke kan ta vare på seg selv. Ut fra bartendernes fortellinger kan det se ut som at dette er i ferd med å endres. De omtaler kvinnelig beruselse på samme måte som mannlig beruselse.

Tradisjonelle kulturelle oppfatninger om alkohol og kjønnsroller lever sitt eget liv på utestedene.

Kristin Buvik

Samtidig er det tydelig at berusede kvinner betraktes som attraktive, harmløse og økonomisk gunstige for utestedet. Skuespillerne opplevde konstant blikk og seksuell oppmerksomhet fra mannlige gjester. Tradisjonelle kulturelle oppfatninger om alkohol og kjønnsroller lever sitt eget liv på utestedene.

Det tradisjonelle rollemønsteret som spiller seg ut på byen, står i skarp kontrast til forestillingen om Norge som et egalitært samfunn når det gjelder kjønn.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Full og glad eller død fisk?

Behovet for å tjene penger veier tyngre enn bekymringer knyttet til overskjenking. Hvis bartendere i større grad nekter menn servering, betyr det at menns beruselse reguleres av bartender. Mens de berusede kvinnene er overlatt til å regulere seg selv.

Hvem vil vel ha en død fisk i senga?

Bartender til SIRUS-forskerne

Britisk forskning har vist hvordan kvinnelige utelivsgjester utsettes for en rekke dilemmaer. Kvinner skal drikke som menn, men ikke bli for beruset. De skal kle seg sexy, men ikke horete. Samtidig skal de unngå risikofylte situasjoner. Det er vanskelig å balansere slike motstridende forventninger.

For hvor går grensen mellom seksuelt tilgjengelig og død fisk?