Hopp til innhold
Kronikk

Ikke fjern ordningen som reddet Fridas liv

Hvis de rødgrønne får viljen sin kan pasientene miste et livreddende helsetilbud.

Bent Høie på toppen av Helsedepartementet

Dersom venstresiden får bestemme, vil de private helsetjenestene igjen bli forbeholdt folk med mye penger, skriver kronikkforfatter Bent Høie.

Foto: Marthe Hagelien / NRK

På NRK 13. juli kunne vi lese historien til Frida fra Bergen og hvordan retten til fritt behandlingsvalg reddet livet hennes i kampen mot anoreksien. Denne retten vil Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt fjerne.

Kronikken om Frida var skrevet av tanten hennes som mente at «uten fritt behandlingsvalg, hadde Frida vært et innrammet bilde».

Det gjorde et stort inntrykk å lese hennes historie.

Etter fem år med en grusom sykdom fikk og tok Frida tilbake livsgnisten etter en lengre behandling ved Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad. Hun har i dag fullført videregående og er ansatt ved sykehuset i Bergen.

Frida fikk muligheten til ett nytt liv gjennom behandling ved private Capio gjennom ordningen fritt behandlingsvalg. En ordning som står i fare for å avvikles ved høstens valg.

Når det handler om liv og død kan vi ikke ty til halvferdige løsninger.

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter fritt kan velge mellom offentlige og godkjente private behandlingstilbud. Uansett hva man velger eller hvor tjukk lommeboken er, tar staten alltid regningen.

Denne pasientretten innførte Høyre i regjering i 2015 og det er nettopp denne ordningen som gjør livsviktige behandlinger som Capio i Fredrikstad tilgjengelig for alle. For de svakeste – ikke bare de rikeste.

Dersom venstresiden får bestemme, vil de private helsetjenestene igjen bli forbeholdt folk med mye penger.

Stiftelsen Capio ønsker å åpne et nytt tilbud i Bergen. Men på grunn av et mulig regjeringsbytte er de i tvil. Monika Fagerli ved Capio sa til BT i mai at hun var usikker på en etablering i Bergen, selv om hun er klar over at behovet er stort.

Arbeiderpartiets skepsis til ordningen gjør det vanskelig å gå videre med det viktige tilbudet.

Det er trist, spesielt når vi vet hvor viktig senteret har vært for Frida og andre i hennes situasjon.

Vi har ikke råd til at unge mennesker blir kasteballer i systemet når det de trenger er hjelp her og nå.

Høyre går til valg på at 100 000 flere skal få tilbud om behandling gjennom ordningen de neste fire årene.

Unge med spiseforstyrrelser er en enormt viktig pasientgruppe. Denne gruppen vil bli dypt sviktet ved en eventuell avvikling av ordningen.

De er heller ikke alene i bruken av retten til fritt behandlingsvalg. Nesten 60 000 har tatt i bruk retten siden 2015. Det er spesielt pasienter som Frida innenfor psykisk helse og rus som får mest ut av et alternativt tilbud.

Frida er ikke alene – hun er en av mange. Vi har ikke råd til at unge mennesker blir kasteballer i systemet når det de trenger er hjelp her og nå.

Det er mye viktigere at vi sikrer et tilbud om behandling enn hvem som utfører behandlingen. Faktum er et at det er for mange syke barn og unge til at vi har plasser nok til å hjelpe alle med en gang.

Vi er avhengige av løsninger som fritt behandlingsvalg for å bidra der det offentlige ikke strekker til.

Dersom venstresiden får bestemme, vil de private helsetjenestene igjen bli forbeholdt folk med mye penger.

Når de rødgrønne ønsker å avvikle ordningen må de kunne vise til hvordan de skal sikre at pasienter som Frida og hennes familie får den hjelpen de trenger. Det har de ikke gjort.

Når det handler om liv og død kan vi ikke ty til halvferdige løsninger. Det skylder vi både pasientene og de pårørende.

Les kronikken: