Hopp til innhold

Frihet til å velge

Vi må leve med at noen tar andre valg enn vi gjør. Det er det som er frihet, skriver kulturminister Hadia Tajik som svar på Siv Jensens kritikk.

PAKISTAN-SOCIETY-POVERTY-MASS WEDDING PAKISTAN-SOCIETY-POVERTY-MASS WEDDING

Norsk lov tillater alle ekteskap som er frivillige. Det vi må bekjempe er tvangen enkelte kan oppleve, skriver kulturminister Hadia Tajik. Illustrasjonsfotoet viser et massebryllup i Pakistan for unge par som hadde mistet eiendommene sine i flom.

Foto: ASIF HASSAN / AFP

Denne replikken er et svar på Siv Jensens kronikk «Feministisk verdihavari» som NRK Ytring publiserte igår.

Replikkvignett

Camilla Colletts bok «Amtmannens døtre» er en sterk og viktig skildring av forholdene for unge jenter på 1800-tallet i Norge. Så langt er Siv Jensen og jeg enige. Som relevant litterær kilde for kunnskap om tvangsekteskap og arrangerte ekteskap i et moderne samfunn vil jeg likevel påstå at den har begrenset verdi.

Der ville jeg heller anbefalt Jensen å lese Monica Alis «Brick Lane» eller «En passende ung mann» av Vikram Seth. Men som kulturminister setter jeg selvsagt pris på at Fremskrittspartiets formann slår et slag for den klassiske litteraturen i sin kronikk om meg. Jeg satte i hvert fall betraktelig mer pris på det enn på påstander om mine holdninger og manglende verdiforankring.

Tillater alle frivillige ekteskap

Utgangspunktet for denne debatten er at jeg i et portrettintervju i Dagens Næringsliv for noen uker siden ble spurt om jeg kunne tenke meg å inngå et arrangert ekteskap. Jeg svarte nei. I tillegg påpekte jeg at mange norskpakistanere undervurderer det problematiske ved å gifte seg arrangert, blant annet fordi det forutsetter tradisjonelle kjønnsrollemønstre og fordi kulturforskjellene ofte kan være store mellom de som gifter seg.

Norsk lov tillater alle ekteskap som er frivillige. Det vi må bekjempe er tvangen enkelte kan oppleve.

Hadia Tajik, kulturminister

I flere andre sammenhenger har jeg påpekt at arrangerte ekteskap kan være nært forbundet med sosialt press. Alt dette overser Jensen. Frp vil skjære alle arrangerte ekteskap over én kam, og helst si som dem: At alle er ufrie og påtvungne. Selv om dette er i strid med forskningen på området.

Norsk lov tillater alle ekteskap som er frivillige. Det vi må bekjempe er tvangen enkelte kan oppleve.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Tydelige i ord og handling

«Ap forsøker å forstå ukulturen, fremfor å bekjempe den», skriver Siv Jensen. Hun prøver å framstille det som om Arbeiderpartiet og regjeringen ikke er på lag med unge jenter som blir utsatt for press om å gifte seg med noen de ikke ønsker. Det blir en gal framstilling. Vi har vært tydelige i ord og handling mot tvangsekteskap og at det er et onde som skal bekjempes.

Retten til å velge den man ønsker å dele livet med er udiskutabel.

Hadia Tajik, kulturminister

Da jeg var politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet under Bjarne Håkon Hanssen ble det satt av 70 millioner kroner for å bekjempe tvangsekteskap. Et viktig og historisk vedtak. Samtidig ble det lansert en konkret handlingsplan. Skrittvis og målrettet har vår regjering bekjempet tvang.

Vår hittil siste handlingsplan ble lagt fram i januar i år. Syv departementer står bak og har ansvar for oppfølgingen. Kulturdepartementet har ansvar for å involvere trossamfunnene i arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved å ta det opp med trossamfunnene både i våre dialogmøter med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og av fylkesmannsembetene i forbindelse med registrering og godkjenning av trossamfunn og nye forstandere.

Når Jensen beskylder meg for 'feministisk verdihavari' og omtaler seg selv som 'moderne feminist' er det i beste fall friskt fra den fronten.

Hadia Tajik, kulturminister

Vi har også utarbeidet en veileder for nye forstandere som blant annet inneholder informasjon om tvangsekteskap. Som kulturminister vil jeg følge opp dette arbeidet på vegne av regjeringen. Ingen skal måtte oppleve tvang om å gifte seg. Retten til å velge den man ønsker å dele livet med er udiskutabel.

Moderne feminist?

«Som en moderne feminist, nekter jeg å akseptere at frihetsverdier som likestilling og likeverd skal radbrekkes etter etnisk bakgrunn», skriver Siv Jensen. Men hvor står hennes eget parti i arbeidet for likestilling? Arbeiderpartiet har vært førende i alle de viktigste framskrittene for likestilling i vår moderne historie. Likestilling av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn er en viktig sak for vårt parti. Vi har igangsatt en rekke tiltak for å gi jentene og kvinnene med en slik bakgrunn samme muligheter som jentene med majoritetsbakgrunn har. Norskkunnskap, støtte gjennom skolegang og hjelp til å komme seg i jobb, er våre viktigste tiltak.

Jeg kan ikke se et eneste forslag fra Frp som bidrar til likestilling.

Hadia Tajik, kulturminister

Vår egen likestillingshistorie har lært oss av økonomisk uavhengighet er nøkkelen til frihet, selvstendighet og mulighet til å ta egne valg. Det samme gjelder for de som er nye i landet. Et samfunn med arbeid til alle som gir unge mennesker økonomisk frihet, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe tvangsekteskap.

Når Jensen beskylder meg for «feministisk verdihavari» og omtaler seg selv som «moderne feminist» er det i beste fall friskt fra den fronten. Frp er mot likestillingsloven, mot likestillingsombudet, mot økning av fødselspermisjonen og pappakvote, mot abort og mot kvotering. Jeg kan ikke se et eneste forslag fra Frp som bidrar til likestilling.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

«Grovt brudd med frihetsverdi»?

I sin kronikk skriver Jensen at arrangerte ekteskap er et grovt brudd med våre frihetsverdier. Her er det viktige skiller mellom våre partier.

Arbeiderpartiet er et frihetsparti og et mangfoldsparti. En konsekvens av det er at vi mener vi også må leve med at noen tar andre livsvalg enn det vi selv ville gjort.

Hadia Tajik, kulturminister

Arbeiderpartiet er et frihetsparti og et mangfoldsparti.

En konsekvens av det er at vi mener vi også må leve med at noen tar andre livsvalg enn det vi selv ville gjort. Selvsagt innenfor rammer av lover og regler og forståelse for grunnleggende menneskerettigheter.

Vår politiske oppgave er å på alle arenaer legge til rette for at enkeltmennesker faktisk har reell mulighet til å ta egne valg og slik få de livene de ønsker, i utdanning, arbeidsliv – og samliv. Det er det som er frihet.