Hopp til innhold
Kronikk

Fremtiden er fornybar

Norge har staket ut veien til den fornybare fremtiden. Fornybarbransjen og miljøorganisasjonene er enige: Vi må bruke de virkemidlene vi har for å klare å bekjempe klimaendringene, skriver fire ledere for både fornybarbransjen og miljøorganisasjoner.

Windpower Tax Credit Stetson Mountain

«Vind og vann, hand i hand.» Ledere i norsk fornybarbransje og miljøorganisasjoner går ut med støtte til grønne sertifikater.

Foto: Robert F. Bukaty / Ap

Som så mye annet, så er klimakampen og overgangen til et samfunn basert på fornybare ressurser både veldig enkel og veldig vanskelig. Det er lett å forklare et barnehagebarn at eksos er ekkelt, ikke bare for oss, men for hele kloden. Det er lett å forklare at det er dumt hvis isen på polene smelter, og isbjørnene ikke lenger har et sted å bo.

Det er vanskeligere å forklare prissetting av energi i Norden og Europa, tak på klimakvoter og fritak fra CO2-avgift for kraftkrevende industri.

Når vi som kjemper for overgangen til fornybar energi nå ønsker å komme med en felles uttalelse, så bunner det i våre erfaringer fra en debatt som ikke ser ut til å legge seg med det første. Vi hører at satsingen på fornybar kraft er unødvendig; at den ikke fører til kutt i CO2-utslipp; at den er et samfunnsøkonomisk tapsprosjekt. Dette er argumenter vi mener ikke holder vann.

Vi må produsere mer fornybar energi

Utslippene av klimagasser skal ned, det er nødvendig for å unngå farlige klimaendringer, og det er norske politikere enige om. Også EU satser tungt både på fornybar energi, energieffektivisering og utslippskutt. Årsaken er at det er helt nødvendig å kutte utslippene av klimagasser, for å unngå en global miljøkatastrofe.

For at vi skal greie å fase ut bruken av fossil energi må vi produsere mer fornybar energi. Da er det forbløffende at vi stadig blir kritisert for å ønske støtteordninger og ny infrastruktur som kan få fortgang i dette arbeidet.

Marius Holm, Silje Lundberg, Øyvind Isachsen og Henrik Glette

For at vi skal greie å fase ut bruken av fossil energi må vi produsere mer fornybar energi. Da er det forbløffende at vi stadig blir kritisert for å ønske støtteordninger og ny infrastruktur som kan få fortgang i dette arbeidet.

El-sertifikater virker

De siste ukene har debatten gått om de grønne el-sertifikatene, støttesystemet som sikrer produsenter av ny fornybar energi en ekstra inntekt av kraftproduksjonen. Samarbeidet mellom Sverige og Norge om el-sertifikatene er kanskje det beste middelet for å introdusere fornybar energi, og mange land ser til Norden når det gjelder fremtidens støtteregime for å introdusere nye fornybare energikilder.

El-sertifikatene er vedtatt å være teknologinøytrale. Det vil si at vind- og vannkraftprodusenter får samme støtte for hver produsert mengde energi. Med et teknologinøytralt system er det markedet som bestemmer hvilke prosjekter som blir bygget, og i et slikt system vil det være de mest lønnsomme og økonomisk levedyktige prosjektene som blir bygget først.

Alle virkemidler har sine utfordringer, men det viktigste er at de virker. De grønne sertifikatene er med på å drive frem ny, fornybar energi. En omkamp om systemet nå vil kun forsinke overgangen til et samfunn basert på fornybar energi.

Marius Holm, Silje Lundberg, Øyvind Isachsen og Henrik Glette

Alle virkemidler har sine utfordringer, men det viktigste er at de virker. Konsesjonsordninger og handelsplasser er i funksjon og vi ser at de grønne sertifikatene er med på å drive frem ny, fornybar energi. En omkamp om systemet nå vil kun være med på å forsinke overgangen til et samfunn basert på fornybar energi.

Vind og vann – hand i hand

Det som er helt spesielt med Norge og norsk fornybarnæring er det enorme innslaget av eksisterende vannkraft. Nesten all strøm vi bruker i Norge er fornybar. Samtidig er over 60 prosent av all energien vi bruker i Norge fossil og forurensende. Vi har et stort potensial til å produsere mye mer elektrisitet enn vi gjør i dag. Det potensialet bør vi utnytte, nettopp fordi vi da kan fase ut den forurensende energien vi i dag bruker i bilene våre, på plattformene på sokkelen, eller til å varme opp husene våre.

Men vannkraft alene er ikke nok for å sikre den fornybare fremtiden. Vannkraften kan nemlig spille en spesiell rolle som balansekraft i både Norden og Europa. Land uten Norges vannressurser må produsere vind- og solkraft, som har sine naturlige begrensninger. Da er det nødvendig å ha et «batteri», en energikilde man kan bruke når det ikke blåser og sola ikke skinner. Ingenting er mer velegnet som batteri enn vannkraft, som kan startes på et øyeblikk.

Det er grunnen til at vi gjerne vil ha vindkraft i Norge – den frigjør vannkraft som kan brukes som balansekraft. Det er vanskelig å forestille seg at Norge kan gjøre mer for å redusere globale klimagassutslipp.

Norge i verden

Vi får ofte høre at norsk ren energi ikke vil ha noen effekt for å kutte europeiske klimagassutslipp, fordi energiselskaper som går over til fornybar energi vil selge klimakvoter til forurensende industri, og klimaeffekten blir null. Det er isolert sett riktig, på kort sikt, men vårt poeng er at utbygging av fornybar energi er med på å sikre at omleggingen til det fornybare samfunnet går fortere enn den ellers ville ha gjort. CO2-utslipp kan reduseres i sektorer der fossil energi kan erstattes med fornybar. Det skjer i kraftsektoren - og det skjer fordi elektrisitet kan brukes i elbiler, tog eller til oppvarming av boliger og næringsbygg.

Utbygging av fornybar energi er med på å sikre at omleggingen til det fornybare samfunnet går fortere enn den ellers ville ha gjort. CO2-utslipp kan reduseres i sektorer der fossil energi kan erstattes med fornybar.

Marius Holm, Silje Lundberg, Øyvind Isachsen og Henrik Glette

Norsk fornybar energi og det norske kraftsystemet utgjør en viktig del av den globale kampen mot farlige klimaendringer. Vår rene, fornybare energiproduksjon vil være et viktig bidrag til å fase ut fossil energi, og det grønne el-sertifikatmarkedet sørger for at vi kan utnytte de fantastiske fornybare ressursene våre til nettopp det.

Fornybar energi handler om bærekraftig verdiskaping, om viljen til å skape en klimavennlig virkelighet – og om å kunne fortelle barna våre at det går an å gjøre noe for å redde verden. Norsk fornybar energi må få lov til å nå sitt fulle potensial, det er dét som er viktig i dag.