Hopp til innhold
Kronikk

Foreldre uten filter 

Nei, du skal ikke dele på sosiale medier at sønnen din aldri har blitt invitert på fest.

Kvinne med mobil

Foreldres deling av opplysninger om barn er ikke bare flaut for ungene, men bidrar til at teknologiselskaper sitter på enorme mengder data om barna, uten at de selv har noe de skulle sagt. Informasjonen kan også misbrukes av kriminelle, skriver kronikkforfatterne.

Foto: Shutterstock

«Jeg har en veldig følsom 14-åring som av og til kan bli overmannet av angst og panikk.»

«Min sønn har ALDRI blitt invitert hjem til sine klassekamerater!»

«17-åringen min har begynt å teste ulike typer rus. Hva gjør jeg?»

Dette er eksempler på innlegg i en Facebook-gruppe med flere tusen deltakere, der foreldre under åpent navn spør andre foreldre om oppdragelse, helse og sosiale utfordringer.

I noen tilfeller velger spørsmålsstiller å være anonym, andre ganger ikke. I kommentarfeltet under, der andre foreldre svarer og deler lignende erfaringer, finnes ingen tekniske muligheter for å være anonym.

Det er forståelig at foreldre søker råd fra andre foreldre. Å gjøre det i et digitalt forum kan gi gode svar, trøst og støtte umiddelbart. Men hva er konsekvensene av at barns problemer er tilgjengelig for titusenvis av ukjente? Til evig tid?

«De som administrerer foreldre- og diskusjonsgrupper, bør luke ut innlegg som krenker barns personvern.»

Daglig deler foreldre store mengder barnebilder, sensitiv informasjon og legger igjen digitale spor på nettet. Dette er flaut for barn og unge – og i verste fall kan det ha både skadelige og kriminelle konsekvenser.

«Lett å finne ut hvem det er»

Diagnoser og personlig informasjon er ikke noe man vil dele med hele Facebook!  

– Dette er informasjon som kan misbrukes! Det er lett å finne ut hvem barna er. Hvis du vil fjerne noe, får du det aldri fjerna.

Slik reagerer ungdom på foreldre som tar opp barnas problemer i nettfora. Ungdom selv mente det vil kunne gjøre stor skade for ungdom om jevnaldrende fikk tak i denne type informasjon. Det kan være flaut, mente ungdommene.

Ungdommenes reaksjoner er hentet fra en ny Redd Barna-rapport om unges egne perspektiver på foreldredeling på nettet, som tar opp bildedeling, digitale spor og ulike nettfora.

«Barn bør ha rett til selv å velge hvordan de vil fremstille seg på nett.»

Den delingen ungdommene reagerte aller mest på, var eksemplene fra ulike norske foreldrefora på Facebook, enkelte med opptil 30.000 deltakere.

Bilder og informasjon kan misbrukes

Ikke bare kan det være flaut. Foreldres eksponering av barn på nett kan også få svært skadelige konsekvenser. Summen av informasjon ligger åpent tilgjengelig, og i rapporten peker eksperter på ulike farer knyttet til hva foreldre utleverer om barna sine.

Sensitiv informasjon og persondata om barn kan plukkes opp og settes sammen til datapakkersom vil ha stor verdi for eksempelvis forsikringsselskaper, arbeidsgivere og ulike kommersielle aktører i fremtiden.

«Den delingen ungdommene reagerte aller mest på, var eksemplene fra ulike norske foreldrefora på Facebook.»

I tillegg anser Økokrim det som «veldig sannsynlig» at kriminelle nettverk vil ta i bruk såkalt deepfake-teknologi hvor innhold og bilder manipuleres og brukes til utpressing, mobbing og villedning.

Jo flere bilder og mer informasjon som er tilgjengelig, jo bedre kvalitet kan man lage på slike filmer. I et lovforslag i Frankrike som skal regulere foreldres eksponering av barn på nett, vises det til at halvparten av alle bilder som utveksles i nettfora der barn seksualiseres, opprinnelig ble postet av foreldre på sosiale medieplattformer.

«Foreldres eksponering av barn på nett kan få svært skadelige konsekvenser.»

Barn har rett på et privatliv

Barn bør ha rett til selv å velge hvordan de vil fremstille seg på nett, hvilke historier som skal deles om dem, og hva som ikke skal deles. Redd Barna etterlyser bedre politikk for å verne barn bedre mot skadelig foreldredeling.

For å starte med det ungdom selv mener er viktigst, mener vi at følgende tiltak bør prioriteres:

  • De som administrerer foreldre- og diskusjonsgrupper, bør ta større ansvar for å følge med og luke ut innlegg som krenker barns personvern.
  • Plattformene må utvikle funksjoner som gjør det enkelt å anonymisere innlegg. De bør også sørge for gode rutiner for å rapportere og slette innlegg som utleverer barn.
  • Foreldre må ansvarliggjøres. Foreldre som deler bilder og personlig informasjon om barn i sosiale medier, bør stille seg spørsmålet: Er det så viktig? Er det nødvendig?

Og ikke minst: Er det faktisk til barnets beste?