Hopp til innhold
Kronikk

Folkeopplysning med galt utgangspunkt

«Folkeopplysningen» på NRK bygger sine programmer på langt svakere «forskning» enn behandlingsformene det forsøker å så tvil om, skriver leder for Akupunkturforeningen.

Akupunktur

Det har aldri vært hevdet at akupunktur skal benyttes på svært alvorlige lidelser, at det alltid fungerer på alle, eller at filosofi om kroppen man hadde i Kina for mange tusen år siden har tålt tidens tann i enhver sammenheng, skriver leder for Akupunkturforeningen.

Foto: M. Spencer Green / AP

Akupunktur skal ikke erstatte ordinær behandling hos lege eller sykehus, men være et fungerende alternativ for å lindre en rekke lidelser. Vi har god forskning på at akupunktur har effekt på flere typer plager. Det har aldri vært hevdet at akupunktur skal benyttes på svært alvorlige lidelser, at det alltid fungerer på alle, eller at filosofi om kroppen man hadde i Kina for mange tusen år siden har tålt tidens tann i enhver sammenheng.

Derfor mener vi utgangspunktet blir galt i programmet «Folkeopplysningen» på NRK. Programmet gir ikke rom for det viktigste – valgfrihet og evnen til å finne ut hva som fungerer best selv.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Mange har fått bedre liv

For det er hevet over tvil at svært mange mennesker har fått et bedre liv med hjelp av akupunktur, da behandlingen gir resultater. Stadig flere etterspør akupunktur og har tillit til akupunktur som behandlingsform.

Det er hevet over tvil at svært mange mennesker har fått et bedre liv med hjelp av akupunktur.

Cecilie Brewer, leder for Akupunkturforeningen

En annen årsak til den økende utbredelsen er at mange pasienter ønsker å minimalisere bruken av medikamenter. Akupunktur gir også mindre bivirkninger enn medikamenter, da ingenting tilføres kroppen, men kroppens eget immunforsvar stimuleres.

God, ikke dårlig dokumentasjon

«Folkeopplysningen» hevder at forskningsgrunnlaget og dokumentasjonen på at akupunktur fungerer, er både svak, mangelfull og misvisende og at «ingen av de få studiene som er gjort kan benyttes». Det anføres blant annet at ingen studier er negative fordi de er gjort av «kinesere som ikke vil så tvil om sin nasjonale stolthet» og at man som akupunktør henviser til WHO når man blir utfordret til å verifisere at noe virkelig har en effekt – og «selv i WHO er setene i ekspertpanelet fylt opp med kinesere».

LES OGSÅ: Folkeopplysning som ironi

Slik henger det naturligvis ikke sammen. De mer enn 2000 seriøse studier på akupunktur har derimot konkludert med at akupunktur har en effekt på muskel – og leddplager, generelle smerter i kroppen, at det virker kvalmelindrende, spesielt under graviditet og på pasienter som gjennomgår cellegiftbehandling. I tillegg har andre mindre studier og erfaring fra yrket gitt oss et godt bilde av andre typer lidelser der akupunktur har gitt et godt resultat.

Kun placebo?

Placeboeffekten er velkjent for de fleste som har grunnleggende kjennskap til behandling av menneskekroppen. Vi omgir oss med placebo i hverdagen – alle er enige i at dersom du får en terapeut som gir deg god omsorg så føler du deg bedre enn en terapeut som ser på klokken og sier at «dessverre ...». Studier innen akupunktur viser at dersom man tar bort placeboeffekten, så er virkningen av akupunktur fortsatt helt klar. En nylig publisert meta-analyse med 17 922 deltakere, viser at akupunktur hjelper på smerter i rygg og nakke, slitasjegikt, kronisk hodepine og skuldersmerter.

Vår hovedutfordring i dag er manglende autorisasjon som helsepersonell. Det er altfor enkelt å ta et kurs i akupunktur for deretter å stikke folk.

Cecilie Brewer, leder i Akupunkturforeningen

Vår hovedutfordring i dag er manglende autorisasjon som helsepersonell. Det er altfor enkelt å ta et kurs i akupunktur for deretter å stikke folk.

Det gjør at pasientenes sikkerhet ikke blir fullstendig ivaretatt og faget som sådan lider av dette. Ved å gi akupunktører autorisasjon med et fagkrav på minst fire års utdannelse, vil man kunne være trygg på at behandlingen som gis er god.

Trolldom og mytologi?

Folkeopplysningen stiller spørsmålet om «det er greit å blande en dose mytologi inn i moderne medisin». Akupunktur bygger på en flere tusen år gammel behandlingsform, men i dag er den en del av skolemedisinen.

LES OGSÅ: Homeopati er kommet for å bli

Det siste året har 28 % av landets befolkning benyttet seg av akupunktur og 45 % er allerede overbevist om at akupunktur er en godkjent behandlingsform som benyttes innen helsevesenet. Dette mener de fordi leger og annet helsepersonell selv benytter seg av og henviser til akupunktur. Helsemyndighetene tillater at helsepersonell benytter akupunktur i sin praksis. Dette er bevis på at akupunkturen er godkjent.

En lege vil gi pasienten den beste mulige behandlingen, og jeg vil påstå at en lege ikke gir en behandling som ikke er vitenskapelig dokumentert. Legene har med andre ord adoptert akupunkturen og innlemmet den i sin egen medisin. Det foregår svært mye forskning på akupunktur. Det kommer til å fortsette. Akkurat som det foregår kontinuerlig forskning på alle andre behandlingsmetoder, også innenfor allmennmedisin.

«For godt rykte»?

Å hevde at «akupunktur har fått et ufortjent godt rykte fordi det virker på et par ting», slik det gjøres i programmet, faller på sin egen urimelighet.

Myndighetene tillater at helsepersonell benytter akupunktur i sin praksis. Dette er bevis på at akupunkturen er godkjent.

Cecilie Brewer, leder i Akupunkturforeningen

Det handler om å sette pasienten i fokus, lytte til den som har skoene på og å se på forskningsresultatene. Og dersom man skal gjøre det, kan jeg trygt hevde at akupunktur virker på langt mer enn et par ting.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Vi skal absolutt tåle at noen retter et kritisk lys mot oss, men da må det gjøres på en edruelig, saklig måte, ikke i et program som NRK selv har gitt merkelappen «underholdning». Til det er lindring av lidelser altfor viktig.