Hopp til innhold
Kronikk

Feministisk verdihavari

Kulturminister Hadia Tajik gjør det til en personlig sak når jeg utfordrer hennes likestilling av arrangerte ekteskap og kjærlighetsekteskap. Det avslører at hun ikke har innsett alvoret i det hun har sagt, skriver Siv Jensen (Frp).

Hadia Tajik

Kulturminister Tajiks uttalelser om arrangerte ekteskap avslører at Arbeiderpartiet har et betydelig verdiproblem, skriver Fremskrittspartiets leder Siv Jensen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Med sitatet «Prinsipielt mener jeg det å arrangere ekteskap er like legitimt som det å forelske seg og gifte seg på den måten (DN 29.9.2012)», tar Tajik den moderne feminismen tilbake til debatten på 90-tallet. Signalet hun sender til miljøer der unge jenter sitter fast i den antikvariske uskikken med arrangert ekteskap er alvorlig.

Når vi vet at det er jenter som kjemper mot sine foreldre for å beholde friheten til å bestemme over sitt eget liv, er det da tid for å tre moralsk støttende til for foreldrene? Eller burde vi som samfunn og som feminister ta avstand fra kulturen med arrangerte ekteskap?

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Står på jentenes side

Frp er ikke i tvil. Vi står på jentenes side, ikke foreldrene. Jeg har ingen forståelse for foreldrenes ønske om å gjennomføre arrangerte ekteskap. Og jeg har heller ingen forståelse for at kulturministeren langt på vei anerkjenner praksisen med arrangerte ekteskap.

Jeg har ingen forståelse for foreldrenes ønske om å gjennomføre arrangerte ekteskap.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Sitatet fra Tajik, som hun så langt har forsvart, tydeliggjør Arbeiderpartiets holdning til møtet med ukulturen i enkelte innvandrermiljøer:

De forsøker å forstå ukulturen, fremfor å bekjempe den.

Ap har et verdiproblem

Hadia Tajiks bakgrunn og personlige preferanser er irrelevante. Hennes politiske rolle som ansvarlig for deler av regjeringens strategi mot tvangsekteskap er derimot svært interessant. Uttalelsene passer meget dårlig inn i regjeringens ønske om å støtte opp om unge minoritetskvinner som kjemper mot ufrihet.

Arnulf Øverlands ordtak ”Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv”, har Tajik på nytt aktualisert. Det samme gjelder feminismens mor blant våre tidligere forfattere, Camilla Collett, som i Amtmannens døtre (1854 -55), vart og brutalt skildret hvordan den unge kvinnen Sofie lider skipbrudd fordi hun drister seg til å vise sine følelser.

Uttalelsene passer meget dårlig inn i regjeringens ønske om å støtte opp om unge minoritetskvinner som kjemper mot ufrihet.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Våre store forfatter på 1800-tallet, som Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og Amalie Skram, har alle beskrevet kvinners (og menns) tragiske ekteskapelige skjebner og uoppnåelig kjærlighet. I vår tid kom tilbakeslaget gjennom ikke-vestlig innvandring, og ”med ett” fikk Norge nye amtmannens døtre grunnet hodeløs politikk. Som en moderne feminist, nekter jeg å akseptere at frihetsverdier som likestilling og likeverd skal radbrekkes etter etnisk bakgrunn. Tajiks utspill er sånn sett ikke bare skuffende, det vitner også om at Ap har et betydelig verdiproblem.

Grovt brudd med frihetsverdi

Hva innebærer så arrangerte ekteskap? Først: det er en uskikk som hører hjemme i umoderne jordbrukssamfunn, og samfunn basert på føydale klan- og stammestrukturer. Uansett hvor sterke lyskastere man setter inn i de minste krokene kan man konstatere kvinneundertrykking. I tillegg skal jentene helst giftes bort i ung alder, for å minske faren for at hun forelsker seg i noen foreldrene ikke liker.

Videre leter kollektivet blant sine egne etter en passende kandidat. Altså går man til egen etnisk gruppe, egen klan eller stamme, egen religion. Andre er utestengt som potensiell kandidat. Dette er et grovt brudd med en annen høyt skattet frihetsverdi vi har kjempet frem i Norge, nemlig likeverd mellom alle mennesker, som også er en grunnpilar i Frp sin programplattform.

Finnes ikke slingringsmonn her

Når Tajik svarer meg med at jeg må leve med at folk tar andre valg enn meg selv, misforstår hun norske lover og ulike konvensjoner Norge har sluttet seg til.

Når Tajik svarer meg med at jeg må leve med at folk tar andre valg enn meg selv, misforstår hun norske lover og ulike konvensjoner Norge har sluttet seg til.

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

I for eksempel FNs Menneskerettighetserklæring om å inngå ekteskap, artikkel 16, heter det: ”Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. (…). Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.” Her vil spesielt peke på ”uten noen begrensing” og ”bare”.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Statistikk har vist oss at opp mot 80 prosent av norskpakistanske unge kvinner og menn har hentet ektefellen i Pakistan, knapt noen har giftet seg med etnisk norske. Andelen henteekteskap har gått noe ned grunnet innstramninger i familieetableringspolitikken. Det forteller meg at politikk virker, og derfor vil Frp iverksette ytterligere innstramninger for å bidra til å beskytte unge for press om å hente ektefelle til honninglandet Norge.

Det finnes ikke verdimessig slingringsmonn i et av de meste sensitive og avgjørende valgene i et ungt menneskes liv.

Kulturminister Hadia Tajik (Ap) svarer Siv Jensen i replikken «Frihet til å velge».