Hopp til innhold
Kronikk

Ettertidens dom

Flere av regjeringen Solbergs dramatiske koronavalg synes allerede nå høyst tvilsomme.

Statsminister Erna Solberg (H) (midten), barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (t.h.) og kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby (V), holder pressekonferanse for barn.

Regjeringens oversikring så langt ivaretar yrkespolitikeres basale ønske om å unngå kritikk, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Regjeringen Solberg roses av retorikk-eksperter for sin ordbruk. Langt viktigere er handlingsvalgene. Der kan ettertidens dom bli mer nyansert. Skadene er allerede nå betydelige for økonomien, privatliv, frivillige organisasjoner, kulturliv, utdannelse og kunnskap.

Særlig bitre vil de tap være som i ettertid kan fremstå som unødvendige fordi engstelse og manglende diskusjon har ført til for absolutte tiltak.

Kollektiv engstelse er en ustyrlig kraft, særlig hvis den stimuleres av regjering og helsemyndigheter.

For medier har helse-engstelse og ensidig fokusering alltid vært god butikk. Men ett er mediene; man venter mer helhet fra en regjering.

Å si at man ikke kan stille økonomi opp mot helse, er gale premisser. Det dreier seg om helse mot helse. De mange avlyste operasjoner har gitt lidelse, savn, sykemeldinger, mer kompliserte og kanskje fatale sykdomsforløp.

Ustyrlig kraft

Den nærmest totale lukning har vært sterkt belastende for psykisk sårbare, utsatte og voldelige familier osv. Et barn som slås, kan få betydelige mén uten å inngå i dødsstatistikken. Å ta hensyn til helse krever helhetstenkning.

Flere av regjeringen Solbergs dramatiske koronavalg synes allerede nå høyst tvilsomme, som stengningen av barnehager og skoler, til forskjell fra Finland, Island og Sverige.

At foreldre nå vil holde barn tilbake, er delvis legitimert av den frykt som lå bak regjeringens nedstengning. Kollektiv engstelse er en ustyrlig kraft, særlig hvis den stimuleres av regjering og helsemyndigheter.

Særlig bitre vil de tap være som i ettertid kan fremstå som unødvendige.

Man må ta hensyn til helsevesenets kapasitet lokalt og regionalt. Men det ga ingen mening ut fra sykehuskapasitet å forby bruk av fritidseiendommer en times kjøring fra Oslo.

Ut fra innreiseforbud og karanteneregler kan nordmenn etter opphevelse av innenlands hyttenekt fortsatt ikke bruke sine steder i Sverige og Danmark.

Oversikring

Unyanserte løsninger er byråkratisk alltid det enkleste. Dialog og nyansering er brysomt. Regjeringen består av de tre partiene som alltid har sagt at de vil fremme frivillig organisasjonsliv.

I stedet for snart å komme med flere absolutte eller for restriktive forbud, burde kulturministeren invitert til en idedugnad: Hvordan kan vi fremover holde et smitteforsvarlig og begrenset organisasjonsliv gående?

For medier har helse-engstelse og ensidig fokusering alltid vært god butikk.

Det er viktig at folk har tillit til myndighetene. Men da må også de ansvarlige ha tillit til at de fleste oppfører seg fornuftig når de får nok informasjon.

I samfunnet snakker engstelse høyere og får mer plass i mediene enn dem som er opptatt av verdiskaping. Regjeringens oversikring så langt ivaretar også yrkespolitikeres basale ønske om å unngå kritikk.

Nå må det en idedugnad for mer nyanser og bærekraftige løsninger til.