Hopp til innhold
Kronikk

Er det plass til oss, Støre?

Vi er høyt utdannede og lager gode tjenester for våre pasienter. Likevel blir vi kalt «velferdsprofitører».

Beboer på sykehjem

Vi er ikke kyniske pengejegere, men høyt utdannede fagpersoner med faglige ambisjoner på brukernes vegne, skriver kronikkforfatterne som driver private omsorgsbedrifter. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Vi er seks kvinnelige omsorgsgründere som vil spørre statsministerkandidat Jonas Gahr Støre om det vil være plass til oss dersom han får regjeringsmakt til høsten? Vi har bygget opp private omsorgsbedrifter som driver kvalitative tjenester innenfor sykehjem, hjemmetjenester, rusomsorg, barnevern og andre velferdstjenester.

Hvilke velferdsbransjer godtar Ap og hvilke godtar man ikke?

De fleste av oss har bakgrunn fra offentlig sektor og har siden skapt våre egne arbeidsplasser i det faget vi har utdannet oss til, - fordi vi ønsket å gjøre ting litt annerledes og skape gode tjenester for pasientene våre. Det betyr ikke at vi mener tjenestene i offentlig regi er dårlige. Det er det viktig å understreke.

Ikke kyniske pengejegere

Vi blir nedsettende kalt «velferdsprofitører» fra store deler av fagbevegelsen, SV, Rødt og flere i Arbeiderpartiet – og vi lurer på om Arbeiderpartiets leder stiller seg bak en slik karakteristikk? Hvem er det som fortjener å bli påklistret en så negativ merkelapp?

Fastleger og fysioterapeuter lever også av offentlige midler og har egne aksjeselskap og tar ut en relativt høy lønn og utbytte. Er de dermed velferdsprofitører?

Vi er ikke kyniske pengejegere, men høyt utdannede fagpersoner.

Vi er sinte og såret over å bli kalt «velferdsprofitører». Begrepet blir brukt generelt om alle som tjener penger på å drive helse og velferdstjenester for det offentlige.

Vi er ikke kyniske pengejegere, men høyt utdannede fagpersoner med faglige ambisjoner på brukernes vegne. Det er dokumentert innenfor alle de områdene vi driver at private leverer kvalitativt gode tjenester. Må man være tilknyttet en offentlig eller ideell organisasjon for å ha et troverdig og sterkt sosialt engasjement, Støre?

Rammer kvinnelig gründerskap

Det finnes enkelteksempel på utnyttelse av systemet, men hovedbildet er at private leverer tjenester av god kvalitet. Arbeiderpartiet vant i 2015 makten i store byer som Tromsø, Bergen og Oslo hvor de har valgt å avvikle privat drift av sykehjem og frata de eldre muligheten til å velge mellom ulike tilbydere innen hjemmebaserte tjenester. Dette betyr også kroken på døra for mange kvinnelige velferdsgründere.

Fastleger og fysioterapeuter lever også av offentlige midler og har egne aksjeselskap og tar ut en relativt høy lønn og utbytte.

Vi har hørt at Jonas Gahr Støre er tilhenger av flere kvinnelige gründere og ledere i næringslivet, og da lurer vi på hvorfor Arbeiderpartiet stiller seg bak en politikk som rammer kvinnelig gründerskap hardest, innen omsorgssektoren hvor kvinner dominerer.

Hvorfor er det helt greit for en mann å være IT-gründer og selge tjenester til det offentlige, mens en kvinnelig omsorgsgründer skal kalles en «profitør» når hun gjør det samme? Dette vil vi at du svarer på, Jonas Gahr Støre.

Hindrer et todelt helsevesen

Vi har ikke noe imot en debatt om privates rolle i velferden, men den bør dreie seg om hvorvidt tjenestene blir utført etter planen uavhengig av om de som utfører er offentlige, ideelle eller private tiltak. Brukerne og deres pårørende er i svært liten grad opptatt av eierskap. Det de er opptatt av er best mulig kvalitet. Det er vi også.

Vi er sinte og såret over å bli kalt «velferdsprofitører».

Offentlige finansierte velferdstjenester der stat og kommune setter rammer og vilkår, og inviterer private med på velferdsløftet, håpet vi Ap slutter opp om.

Når private får supplere de offentlige tjenestene, der pasienter og brukere får disse betalt av det offentlige, hindres et todelt helse- og omsorgsvesen der de med de tykkeste lommebøkene kan kjøpe seg tjenester privat.

Vi stiller opp med vårt samfunnsbidrag, og ønsker å bli målt og vurdert på det vi gjør, og ikke rakket ned på med begreper som velferdsprofitør.

FØLG DEBATTEN: Facebook OG Twitter