Hopp til innhold
Kronikk

Elevene er viktigst, ikke lærerne

Skolens oppgave er å gjøre elevene i stand til å leve selvstendige liv. Det skolen minst av alt trenger, er mer autoritære lærere og fysisk straff.

I skolen er elevene viktigst

«Voksne skal høre på hva elevene har å si. God læring oppstår når alle får være med å gi innspill på undervisningsopplegget. Vi sitter i klasserom hver dag. Når du har gjort det noen år, er det klart du forstår hvilke lærere som funker bedre enn andre.», skriver påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

«Hvem skal stå i sentrum i skolen, læreren eller elevene?», spør Trygve Hagen i kronikken «Slik kan læreren få autoritet».

Hvorfor stille et så dumt spørsmål? Svaret er jo åpenbart. Det er jo elevens beste som skal stå i fokus. Det er elevens læringsutbytte som skal være premissgiver for hvordan skolen skal se ut.

Hvorfor skal lærere «ta i» elever?

Det ligger visst i den konservative lærers natur å rope høyt om mer disiplinering av ungdommen. Det er imidlertid svært lite lovende for fremtiden dersom vi skal basere skolens verdier på det samme som arbeidslivet kvittet seg med før jeg ble født. Verden handler ikke lenger om å gjennomføre ett sett repetitive øvelser sjefen dikterer deg til. Det bør særlig en filmmann som Trygve Hagen skjønne godt.

Når trenger lærere å ta på elevene sine? Hva er galt med å bruke ord til å løse uenigheter?

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Uhørte og udokumenterte påstander

Hagen har laget en lang liste med en rekke uhørte, underlige og udokumenterte påstander. Denne kronikken inneholder noen av våre svar.

«Det er klart det må være lov å ta i en elev når det trengs.» Slik lyder Hagens 1. punkt.

Nei! Når trenger lærere å ta på elevene sine? Verden har da kommet lenger enn at man skal måtte fysisk refse tenåringer – hva er galt med å bruke ord til å løse uenigheter?

Vi sitter i klasseromet hver dag, og når du har gjort det noen år er det klart du forstår hvilke lærere som funker bedre enn andre.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Vi har vurderingsevne

«All denne elevmedvirkningen, undervisningsevalueringen og egenvurderingen. De har da ikke forutsetninger til å holde på med sånt», skriver Trygve Hagen.

Selvsagt har vi forutsetninger til å vurdere undervisningen vi deltar i! Alle elever vet hvilke lærere som er gode og dårlige. Vi sitter i klasserom hver dag, og når du har gjort det noen år er det klart du forstår hvilke lærere som funker bedre enn andre.

Handler om veiledning, ikke «terapi»

«Høyt læringstrykk er et nytt slagord i norsk videregående skole. Som om noen måtte minne seg selv på at, ja det er kunnskapsformidling lærerne skal holde på med altså, ikke terapi og klientbehandling», skriver Hagen.

Dersom lærerrollen skal reduseres til å holde de samme forelesningene år etter år, kunne vi likegodt sett forelesninger på YouTube.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Læreren skal formidle kunnskap, ja, men dersom rollen skal reduseres til å holde de samme forelesningene år etter år kunne vi like godt sett forelesninger på Youtube. Læreren skal være veileder, og en god veileder kjenner sine klienter.

Straff og rett

«Mangelen på sanksjonsmuligheter for lærere er stor og lammende», mener lærer Trygve Hagen.

Barneskoleelever lærer at konflikter skal løses med ord.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Pedagogikken har spilt fallitt dersom læreren må slå elevene for å få dem til å følge med. Hvorfor kan ikke konflikter løses med ord? Det er slik barneskoleelever lærer at konflikter skal løses. Hvorfor skal det være annerledes med mer vokse elever? Man oppfordrer ikke barn til å slåss, burde ikke lærere gå foran som gode eksempler da?

«Hvorfor har elever rett på undervisning, samme hvordan de oppfører seg?» spør Hagen.

Elever har rett på grunnopplæring, jamfør FNs menneskerettskonvensjon. Snu problemstillingen på hodet: Hvordan vil det gjøre situasjonen bedre for en elev som sliter, dersom han ikke får utdanning? Samfunnet er tjent med at vi går på skolen.

Aldri før har elever vært så opptatt av å prestere godt på skolen som nå.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Mye står på spill

«Ingenting står på spill i skolen og den norske velferdsstaten, derfor kan folk komme og gå når de vil.» Slik lyder et annet av Hagens 25 punkter om hvordan læreren kan skaffe seg autoritet.

Aldri før har elever vært så opptatt av å prestere godt på skolen som nå. Å hevde at folk kommer og går når de vil er en skivebom uten sidestykke.

«Man tror at det å sette grenser er ensbetydende med å være autoritær og voldelig.»

Klasseleder skal være leder i klasserommet, men det er feil at elever ikke skal stille kritiske spørsmål.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Trygve Hagens Film «Kampen om klasserommet» handler om en lærer (uten utdanning, vel å merke) som tyr til fysiske grep det øyeblikk en elev taler ham imot. Klasseleder skal være leder i klasserommet, men det er feil at elever ikke skal stille kritiske spørsmål.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter.

«Elevene skal gjøre som de voksne sier»

«Vi er likeverdige, uansett hvem vi er og oppfører oss, men vi er forskjellige. En elev er en elev og en voksen er en voksen. De voksne bestemmer. Elevene skal gjøre som de voksne sier», mener Hagen.

God læring oppstår når elevene får være med og gi innspill til undervisningsopplegget.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Voksne skal høre på hva elevene har å si. God læring oppstår når alle får være med å gi innspill på undervisningsopplegget.

Finn en annen jobb

Trygve Hagen: «Elevorganisasjonen vil ha lærer-audition. Ja takk, hvis vi får elev-audition også. Nei, selvsagt ikke. Dette er nok en greie som viser hvor skakkjørt det er blitt, under foregivende av å skulle ville lære elevene å bli demokrater og modnes og så videre.»

Det er hårreisende å hevde at profesjonelle lærere skal velge bort elever de ikke ønsker.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Å være lærer er et yrkesvalg. Å være elev er en plikt. Det er hårreisende å hevde at profesjonelle lærere skal velge bort elever de ikke ønsker. Dersom du ikke klarer å lære noe bort burde du finne deg en ny jobb umiddelbart.

Løsningen er flere lærere

«Politikerne og teknokratene pålegger lærere stadig nye oppgaver uten å tenke på hva det koster av tid og energi. Og den joviale og veloppdragne læreren rister litt oppgitt på hodet, bretter opp ermene og prøver å gjøre så godt hun kan, innenfor de samme tidsrammene. Og jeg tenker: Snart går hun i oppløsning, i sakte film, fordamper og blir borte.» Ja, det tenker Trygve Hagen.

Vi tar gjerne debatten, men ikke med premisset om at elevers mål med skolehverdagen er å vise finger'n til læreren.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

Løsningen på problemet med læreres stadig sterkere tidsklemme er økt lærertetthet, flere yrkesgruppe i skolen og mindre unødvendig byråkrati – ikke færre elevrettigheter.

Trygve Hagen har laget en film for å provosere. Oppdrag utført. Vi tar gjerne debatten om hvordan fremtidens klasserom skal se ut, men det må ikke være på premisset om at elevers mål med skolehverdagen er å vise finger'n til læreren.

Dersom man som elev ikke trives på skolen, da er det heller ikke lett å lære.

Kristoffer Hansen, påtroppende leder, Elevorganisasjonen

De viktigste personene på skolen er elevene. Elevenes behov skal stå i fokus. Dersom man som elev ikke trives på skolen, da er det heller ikke lett å lære.