Replikk

Den hensynsfulle jeger

Selvsagt har ikke jegerne enerett på naturen. Derfor innfører vi enkle, men tydelige jaktvettregler.

Jeger med gevær og hund

Det er rundt 200.000 aktive jegere i Norge. 'Stort sett forløper jakta uten store konflikter med andre naturbrukere. Likevel skal vi erkjenne at episoder skjer,' skriver Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskeforbund. (Illustrasjonsfoto)

Foto: colourbox.com

I en kronikk på NRK Ytring vises det til en rekke hendelser der jegere har fortrengt andre naturbrukere fra områder der det jaktes. Det vises også til episoder der folk skal ha blitt truet.

La oss med en gang slå fast: En slik oppførsel er selvsagt ikke akseptabel. Jegere har ingen enerett til bruk av norsk natur. Vi er en del av friluftslivsfellesskapet, og skal ikke opptre på en måte som fortrenger andre.

De fleste opptrer hensynsfullt

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er svært opptatt av jaktas og jegernes plass i samfunnet. Vi forvalter en sterk kulturtradisjon, og er opptatt av at dette utøves slik at denne tradisjonen kan videreføres til kommende generasjoner. Som jegere skal vi opptre på en måte som gir oss aksept i samfunnet.

Vi er en del av friluftslivsfellesskapet, og skal ikke opptre på en måte som fortrenger andre.

Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF

Vårt inntrykk er da heldigvis også at de aller fleste jegere er seg denne rollen bevisst, og opptrer hensynsfullt til andre naturbrukere. Vi er rundt 200.000 aktive jegere i Norge, og stort sett forløper jakta uten store konflikter med andre naturbrukere.

Nye jaktvettregler

Likevel skal vi erkjenne at episoder skjer, som beskrevet i kronikken. Derfor har NJFF tatt en aktiv rolle for å forebygge den slags uheldige holdninger.

Norges Jeger- og Fiskeforbund har tatt en aktiv rolle for å forebygge den slags uheldige holdninger.

Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF

Jegerprøveutdanningen har fokusert på dette over lang tid. Denne høsten har vi utarbeidet et sett jaktvettregler, ikke ulikt fjellvettreglene som de fleste kjenner. Hensikten er å tydeliggjøre hvordan jegeren skal oppføre seg hensynsfullt i samspill med andre. Enkle, men tydelige kjøreregler for den hensynsfulle jegeren. Vårt ønske er at alle jegere følger disse når de er ute og jakter.

NJFF ønsker å se flere ute i norsk natur, hele året, med eller uten våpen i hånd. Det er plass til alle, og alle har like stor rett til de gode friluftslivsopplevelsene.

LES OGSÅ: «Når dyr sidestilles med mennesker, forvitrer menneskeverdet»