Hopp til innhold
Analyse

«Boligmakserne» vinner rentefesten

De som har strukket strikken mest, får best betalt.

Boligbygging

De kraftige rentekuttene fra Norges Bank gjør privatøkonomien romsligere for de med boliglån og trygg jobb.

Foto: Tore Meek/NRK

Koronakrisen i norsk økonomi har sendt arbeidsledigheten rett opp, og norsk økonomi rett ned.

Utslagene har vært de raskeste vi har sett noensinne.

Likevel er det langt fra alle som taper økonomisk på denne krisen. Tvert imot, er det mange som faktisk får tykkere lommebok fremover.

For har du en trygg jobb og har makset boliglånet, det vil si tatt opp et boliglån tilsvarende fem ganger inntekten din med 15 prosent egenkapital, får du mye mer å rutte i tiden fremover.

Faktisk får denne gruppen i snitt så mye bedre råd at det tilsvarer en brutto lønnsøkning på nesten ti prosent, peker Nordea Markets på.

Det er mye.

Store rentekutt

Grunnen er selvfølgelig de kraftige rentekuttene fra Norges Bank. På to måneder, fra mars til mai, kuttet sentralbanksjef Øystein Olsen styringsrenten med 1,5 prosentpoeng til null.

Rentenvåpenet er svært kraftig, så kraftig at det altså tilsvarer et skikkelig lønnstillegg for de som har tatt opp så mye boliglån de kan få.

Dette kan enkelt vises med et eksempel:

Har du 500.000 kroner i inntekt, og et lån på fem ganger inntekt på 2,5 millioner kroner - betaler du nå 37.500 kroner mindre i året på boliglånet ditt, dersom man antar at rentekuttene fra Norges Bank har fått fullt gjennomslag.Tar man med skattefradraget på rentene ender man opp med en økning i bruttolønnen på rundt 9 prosent.

Har du 1 million i inntekt, og et lån på fem millioner kroner, betaler du 75.000 kroner mindre.

Kraftfullt rentevåpen

Rentenvåpenet er altså så kraftfullt at det gir den privatøkonomiske situasjonen for mange av oss et skikkelig løft.

Også de som nå mister jobben, og plutselig står midt oppe i en situasjon med stor usikkerhet og lavere lønn, nyter også godt av rentekuttet. Kanskje er det det som skal til for at de klarer å fortsatt betale på boliglånet sitt, eller klarer å betale andre regninger.

Likevel kan rentekuttet ha en lite heldig fordelingseffekt, der forskjellen mellom de som har en trygg jobb, og de som har mistet jobben blir forsterket.

Må kutte for alle

Norges Bank er selvfølgelig klar over denne effekten, men kan naturligvis ikke kutte renten bare for noen av oss.

Dessuten skal ikke rentekuttet bare hjelpe til med å ta trykket av de som nå er rammet av arbeidsledighet, rentekuttet skal også bidra til å stimulere norsk økonomi ved at folk får frigjort penger som kan brukes på for eksempel forbruk.

Boligmarkedet holder seg

Eller man kan bruke det privatøkonomiske rommet til å investere i noe. Bolig for eksempel.

Det kan være noe av forklaringen på at boligpristallene fra Eiendom Norge torsdag viser en klar oppgang i mai, midt i den største krisen i norsk økonomi noensinne.

Faktisk har man sett den sterkeste oppgangen i mai måned i boligprisstatistikkens historie

Ifølge Nordeas beregning kan nemlig en norsk kjernefamilie, etter rentekuttene, nå ha råd til en bolig som er 15 prosent dyrere enn før. Når penger nesten er gratis å låne, vil mange dermed kunne by mye mer når budrunden kommer.

For selv om arbeidsledighetstallene er skremmende, der 12 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkende hos NAV, vil de aller fleste fortsatt ha jobb.

Og selv om den jobben kanskje ikke gir det største lønnshoppet akkurat i år, har Norges Bank altså fikset den delen for oss.