Hopp til innhold
Kronikk

Brevet Nav aldri sendte

Jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis Nav sendte meg dette brevet da jeg var sykemeldt.

Håkon Jøssangs illustrasjon

Basert på gjeldende regelverk og ikke minst den såkalte «arbeidslinja», eller skal vi si «tvangsarbeidslinja», kan en fort få inntrykk av at her ligger en tynt an om ikke alt er på stell, skriver kronikkforfatteren.

Illustrasjon: Håkon Jøssang

De fleste av oss har kontakt med NAV opptil flere ganger i løpet av livet.

Jeg har en kronisk sykdom – kroniske sykdommer har en fordel – du får veldig god tid til å venne deg til dem. De går nemlig ikke over. Ulempen er ... at den ikke går over.

For de som blir sykemeldt består kontakten av innsending av sykemelding og søknad om sykepenger. Er du sykemeldt over lengre tid vil det komme «Påminnelse om aktivitet» Det siste er en litt selsom affære.

Basert på gjeldende regelverk og ikke minst den såkalte «arbeidslinja», eller skal vi si «tvangsarbeidslinja», kan en fort få inntrykk av at her ligger en tynt an om ikke alt er på stell.

Basert på egen erfaring har jeg laget et utkast til NAV.

Hensikten er selvsagt å sørge for at den sykmeldte følger regelverket (noe som i seg selv kan være krevende nok).

For noen betyr sykdommen slutten på arbeidslivet, for andre (som meg) betyr det omlegging – tilrettelegging for å stå i jobb – og perioder med sykemelding. Uansett er det viktig at den sykemeldte blir tatt vare på og møtt med respekt.

Jeg er klar over at mye av korrespondansen er såkalte standardbrev, men noen har laget en brevmal.

Brevmaler må oppdateres hva regler og prosedyrer angår, men kanskje er det på tide å oppdatere selve teksten også?

Basert på egen erfaring og mange samtaler med andre som har vært sykemeldt over tid har jeg laget et utkast til NAV, som de gjerne skal få helt uten vederlag. Da slipper jeg nemlig erstatningskrav for å ha jobbet mens jeg var 100 prosent sykemeldt.

For noen betyr sykdommen slutten på arbeidslivet, for andre (som meg) betyr det omlegging.

Hei NN

Du har nå vært sykemeldt i åtte uker. Aller først håper vi det går bra med deg og at du får den medisinske hjelpen du trenger. I dette brevet vil vi skrive litt om hva vi kan bistå med og litt om hva du må gjøre for at vi skal kunne utbetale sykepenger til deg eller din arbeidsgiver. På slutten av brevet har vi laget en liten sjekkliste til deg, slik at du enkelt kan krysse av på de forskjellige oppgavene du må passe på.

Vi i Nav har et stort apparat til disposisjon for å kunne hjelpe deg på best mulig måte. Sykdom og behovet for hjelp er individuelt og i dette brevet kan vi kun komme inn på det mest elementære, men du får her oppgitt navn og kontaktinfo til din veileder. Hen vil være tilgjengelig på en fast ukedag (se vedlegg) Veilederen din kan hjelpe til med utfylling av søknader/ formidle kontakt med kommunen og eventuelt opprette kontakt med din arbeidsgiver om du syns det er vanskelig. Vi legger også ved nyttige lenker for deg som er datakyndig og vil – og er i stand til å gjøre mest mulig selv.

Sykemeldingen har to hovedhensikter,
1) Gi deg så god medisinsk behandling som mulig gjennom at du uhindret kan møte opp til behandling uten mye planlegging i forhold til jobb

2) La deg få den nødvendige ro til å ta vare på deg selv.

Samtidig viser all forskning at det er svært viktig å opprettholde god kontakt med arbeidsgiver – og gjerne jobbe litt ut fra hva helsa tillater. Det vil – for de fleste – gjøre det lettere når du eventuelt vender tilbake til jobb.

For noen er det viktig å beholde tett kontakt med arbeidsplassen – og mange kan med litt enkel tilrettelegging fungere bra i jobben om de ønsker det. For andre er det et reelt behov for å være «frikoblet» fra arbeidsgiver en kortere eller lengre periode. Det kjenner du best selv, men vi tror det er lurt at du minst gjennomfører et dialogmøte med arbeidsgiveren din og da sammen med veilederen din fra Nav.

For å få sykepenger må du – i tillegg til å levere sykemelding (elektronisk) også søke om sykepenger når sykemeldingen utløper eller fornyes. Synes du dette er vanskelig er dette noe veilederen din kan bistå med.

Vi håper du får den hjelpen du trenger og at vi kan bistå deg på best mulig måte.

Hilsen oss i Nav.

Les også: