NRK Meny
Kronikk

Brev til en hjemvendt statsråd

Kjære Vidar Helgesen, som nyslått EU-statsråd er jeg sikker på at du kommer til forbilledlig å ivareta EUs interesser. Sa jeg EUs? Norges interesser, mente jeg.

FRANCE/ Members of the European Parliament attend a debate in Strasbourg

Ja-siden i Norge har lenge drømt om Norges «tomme stol i Brussel». Det viser seg at det er ganske mange tommer stoler i EU allerede. Her fra en debatt i Europaparlamentet i Strasbourg.

Foto: VINCENT KESSLER / REUTERS

Kjære Vidar Helgesen,

Velkommen hjem fra Sverige. Nå er du blitt historisk. Riktignok er den offisielle tittelen din «Statsråd ved statsministerens kontor», men EU-vennlige medier her hjemme var raske til å omdøpe deg til «Europaminister». På SMKs hjemmeside står det: «Statsråd med ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet». EU/EØS-statsråd hadde holdt lenge.

«Europaminister» har jo mer schwung, men den tittelen er jo bare tull. Alle vet jo at ca. 20 land i Europa står utenfor EU, som Russland, Ukraina, Tyrkia – og Norge, mens 28 er innenfor. Men pytt, din jobb er vel å få oss inn, ikke sant? I Europa?

LES VIDAR HELGESENS KRONIKK: Norge i Europa.

Ingen sjølmordsklausul

I dine første intervjuer sier du at spørsmålet om norsk EU-medlemskap ikke er aktuelt. Foreløpig. Interessant lite ord: foreløpig. Det står veldig godt til regjeringsplattformen Siv og Erna ble enige om på Sundvollen. Der man pussig nok utelot den lille passusen både Bondevik II-regjeringa og de rød-grønne regjeringene la til grunn: en «sjølmordsklausul». Altså en garanti om at regjeringa ikke kan sende en EU-søknad uten å måtte gå av. Den glimrer med sitt fravær, så å si.

I dine første intervjuer sier du at spørsmålet om norsk EU-medlemskap ikke er aktuelt. Foreløpig.

Hemming Olaussen, leder i Nei til EU

Du sier at du vil føre Norge mye nærmere unionen. Er det mulig? Du skal reise oftere til Brussel, sier du, for å få «økt tilgang til politisk dialog». Du håper at noen vil snakke med deg, altså. Sjøl om du kommer fra utenforlandet? Men du har et ess i ermet som du sier du vil bruke: Oljepengene!

Hva tenker du egentlig på når du sier at «Norges økonomiske bidrag skal brukes strategisk»? Vil du true med å si opp gassmarkedsdirektivet? Som betød at Norge – i motsetning til Russland og Algerie – ga opp retten til å fastsette prisen på gass overfor EU? Noe som har betydd at Norge, ifølge ekspertene, har tapt mange milliarder årlig? Jo, jo. Det hadde sjølsagt vært et slag for dem.

Men du kan vel ikke – som god EU-venn – mene noe sånt? Jeg lurer på hva du mener, egentlig?

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

«Marginaliserte» Norge

I et av intervjuene setter du fingeren rett i det ømmeste punktet: «Marginaliseringsutfordringen» sier du. Jeg holdt på å dette av stolen da jeg leste det. Her er en mann som har vært utaskjærs, tenkte jeg. Det er klart vi er marginaliserte! Alene. Ingen hører på oss, griske og rike som vi er. Men altså – det er jo ikke ditt bord – men for at du ikke skal bli tatt med buksene nede:

Jeg tror helt sikkert du er rett mann på rett plass, Vidar. Det tror jeg EU synes også.

Hemming Olaussen, leder i Nei til EU

Det er kanskje greit om UD minner deg på at Norge har hatt en ledende rolle i en del klimaforhandlinger. Norge har ledet an i verdensomspennende forbud mot klasevåpen og landminer. og vi bruker en prosent av statsbudsjettet i bistand til verdens fattige. Ikke så mange andre som gjør det. Dessuten blir du sikkert minnet på at vi bidrar mest per capita til FN.

Apropos FN: Dere i Høyre gjorde en genistrek da dere byttet ut «FN-mandat» med «i tråd med folkeretten» i kapittel 8 i regjeringserklæringa! Det er klart vi ikke kan vente på FN hvis EU mener Norge bør stille soldater til rådighet når det kreves. Da må jo Ine Marie og du stille opp!

Det var lurt å skrive inn noen forbehold. Som at dette skal skje på basis av «våre spesifikke fortrinn og behov». Ingen skjønner det uansett. Dessuten skriver dere jo i neste setning: «…samt det som tjener oppdraget best». Alltid lurt å ha alle muligheter åpne. Jeg tror helt sikkert du er rett mann på rett plass, Vidar. Det tror jeg EU synes også. Jeg er sikker på at du er en mann med handlekraft. Ikke noe veto mot postdirektivet, nei! Det er det første du skal fortelle EU når du kommer ned dit 19. november for å sette skapet på plass.

Tomme stoler

Når du kommer dit, har de nettopp feiret 20-årsjubileet for EU som politisk union. Det dere på ja-sida ikke ville innrømme i 1994 – at EU var blitt en politisk union første november 1993. Nå har en del EU-ledere enda større ambisjoner: Om et USE – United States of Europe. Er det din drøm også, Vidar – å se Norge nedlagt som selvstendig nasjon? Sikkert ikke lurt å si høyt. Nei-sida kunne gå fra 70 til nærmere 100 prosent. Lurer forresten på hva du synes om at EU feirer seg sjøl mens Unionens knallharde kutt-politikk har ført til 26 millioner arbeidsløse, stadig økende fattigdom, politiske kriser, oppsving for høyreekstremisme og -populisme, og en stadig mer EU-skeptisk opinion – i EU?

Du sier at du vil føre Norge mye nærmere unionen. Er det mulig?

Det skal ikke være lett. Men du er kanskje en «dream-maker» Vidar? Som kan realisere den store drømmen. Drømmen om den tomme stolen, som står der i Brussel og venter på Norge: «Ser du stolen, Erna?» Blir helt lyrisk av å tenke på det. Tragisk, vet du.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Håp på Ja-siden

Mange på norsk ja-side har forhåpninger til deg, Vidar, og EØS er brekkjernet du kan bruke for å få til en åpning. «Flytte Norge nærmere EU», sier du. Det må vel bety å sørge for å få innført mest mulig EU-lovgivning her til lands, det?

Det blir nok å henge fingrene i framover; Tollvern, postdirektiv, håndhevingsdirektiv, jernbanepakke, finanstilsyn, bankunion, datalagring, kabotasje, og enda mye mer. Men – jeg er sikker på at du finner løsninger som ivaretar EUs interesser. Sa jeg EUs? Norges interesser, mente jeg. Men de er jo i følge Høyre sammenfallende, så null problem. God tur til Brussel. Husk å løse marginaliseringsutfordringen!