Hopp til innhold
Replikk

Bjelken i eget øye

Jeg er glad for å bli utfordret på Venstres liberale ideologi. Men det blir parodisk når Ap-politikere kritiserer Venstre for ikke å være liberalt nok.

Venstre

Venstre har satt folk først siden kampen mot embetsmannsstaten, og fortsetter å gå til valg på å gjøre en regjering mer liberal, skriver Trine Skei Grande.

Foto: Flickr / NorskeVenstre (CC BY-SA 2.0)

Min kronikk om Venstres liberale ideologi viser «et Venstre som er godt plantet i en sosialliberal tradisjon», skriver Håkon Haugli og Aksel Braanen Sterri i innlegget «Enøyd liberalisme». Det er riktig. Men når de føyer til at «vi er alle liberalere» må jeg protestere. Det er nemlig ikke sant.

Grønn tråd gjennom historien

Helt siden starten har Venstre satt folk først i kampen mot embetsmannsstaten, mot undertrykking, mot barnearbeid og mot overvåking. Og hele tiden har vi kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole, gjennom en folketrygd for alle, gjennom utvidet stemmerett, og gjennom målrettede tiltak for de svakeste blant oss. Noen ganger har vi hatt Ap på laget. Men selv de gangene vi har hatt samme mål, har vi sjelden hatt samme virkemidler.

«Noen ganger har vi hatt Ap på laget. Men selv de gangene vi har hatt samme mål, har vi sjelden hatt samme virkemidler.»

Trine Skei Grande

Arbeiderpartiet vil ha en sterk statlig styring og en større grad av offentlig kontroll i de fleste samfunnssektorer. De fører en klimapolitikk basert på fortidens ressurser, en velferdspolitikk som øker antall fattige barn og en utlendingspolitikk som gjør at barn som er født og oppvokst i Norge lever i frykt på norske asylmottak. Det er verken liberalt eller humant.

Skritt i riktig retning

Regjeringen skal likevel ha ros for noe. På enkelte områder har de tatt skritt i liberal retning. Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, som Venstre stemte for, er et av dem, selv om jeg mener regjeringen samtidig burde skilt de offentlige vigselsfunksjonene fra religiøse seremonier.

«Ap har senere gått mye lengre i å akseptere metoder som griper inn i borgernes privatliv, ikke minst når de foreslo å kriminalisere planlegging av soloterrorisme.»

Trine Skei Grande

De gikk også, etter at Ap var blitt tvunget med på et stortingsforlik, inn for å løsne båndene mellom stat og kirke. Men også her kunne og burde regjeringen ha gått lengre.

Derfor blir det parodisk når Haugli og Braanen Sterri angriper Venstre og justisminister Odd Einar Dørum for å innføre nye etterforskningsmetoder i kjølvannet av 11. september.

Ap har senere gått mye lengre i å akseptere metoder som griper inn i borgernes privatliv, ikke minst når de foreslo å kriminalisere planlegging av soloterrorisme, noe som ifølge Datatilsynet var "farlig nær å kriminalisere borgernes tanker". Og innføringen av Datalagringsdirektivet kommer til å bli stående lenge som et klassisk og overilt svik mot personvernet.

Mer liberalt

«Haugli og Braanen Sterri leter etter splinten i Venstres øye, og overser bjelken i deres eget.»

Trine Skei Grande

Haugli og Braanen Sterri mener Venstre ikke er liberalt nok. Det må de få lov til å mene. De leter etter splinten i Venstres øye, og overser bjelken i deres eget. Samtidig tror jeg dem på at de har gode, liberale hensikter. Spesielt Haugli har flere ganger vist en stor interesse for Venstres verdier og ideologi, og ser ut til å irritere seg stadig mer over at Venstre har blitt det partiet han skulle ønske Arbeiderpartiet kunne være.

Arbeiderpartiet er intet sted for en liberaler. Derfor går Venstre i stedet til valg på å gjøre en borgerlig regjering mer liberal, mer sosial og mer miljøvennlig. Det har vi klart før. Haugli og Braanen Sterri burde i det minste ønske oss lykke til.