Hopp til innhold
Kronikk

Arbeid for å fjerne mobbing vil aldri lykkes

Vi må slutte å unnvike ubehagelige sannheter om oss selv og barna våre, og innse at mobbing dessverre er naturlig.

Illustrasjonsfoto: mobbing

«Mobbingen er ikke et monster vi som samfunn kan drepe en gang for alle», skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Jeg har sett både mobbing og konsekvensene av det fra mange synsvinkler; i min egen oppvekst og i min nære familie, som tenåringsfar og som psykolog i psykisk helsevern for barn og unge. Skadene og smerten mobbing påfører mennesker, og det grove overtrampet det representerer, kan aldri unnskyldes eller bortforklares. Mobbing er uakseptabelt – alltid og i alle tilfeller.

Derfor er det flott og viktig hver gang den offentlige samtalen kommer inn på mobbing, slik den har gjort i det siste. Når det er sagt, tror jeg den måten vi som samfunn snakker om mobbing på noen ganger er mer til hinder enn til hjelp. Idet vi konfronteres med det etisk uakseptable, er det nærliggende å gripe til de store ordene og de absolutte kravene. Vi tar avstand og markerer vår avsky for det uakseptable. Vi krever at problemet må ryddes opp i, og at ansvarlige myndigheter må få en slutt på det som foregår.

LES OGSÅ: – 4 av 5 mobber.

Det virkelig vanskelige med mobbing er at det ikke er som en psykososial sykdomstilstand som via uheldig smitteoverføring bryter ut på en skole. Eller som en slags ond og fremmed ånd som besetter mennesker og forvandler dem til noe annet, til mobbere.

Mobbingen er ikke et monster vi som samfunn kan drepe en gang for alle – få slutt på, stoppe, bli kvitt. Mobbing er ikke noe fremmed. Det er oss.

HØR OGSÅ: Ekko på P2 idag handler blant annet om mobbing. Hør live her fra 09:03, eller i opptak her seinere.

Mobbing er naturlig

Mobbing er det som skjer når menneskers medfødte trang til å opprettholde og beskytte sin egen sosiale status blir vekket og får for mye spillerom; uhindret av sterke og uttalte normer for anstendig oppførsel, for respekt og omtanke for alle. Mobbing er sannsynligvis et ekstremt utslag av emosjonelle systemer som er formet av evolusjonen. I så måte er mobbing naturlig – og samtidig like uakseptabelt.

Mobbing er ikke noe fremmed. Det er oss.

Erling W. Rognli, psykolog og stipendiat

Det er vondt å se i øynene at mobbing, akkurat som fremmedhat og blind lydighet mot autoriteter, er en del av hvordan vi mennesker er. Men i likhet med det meste av grusomheter er mobbing noe de aller fleste av oss kunne komme til å gjøre mot andre, gitt de gale omstendighetene. Samtidig er denne vonde erkjennelsen viktig for at vi som samfunn skal kunne nærme oss problemet på en fruktbar måte.

LES OGSÅ: Mobbing i barnehagen.

Styrk det anstendige

Når vi snakker og tenker om mobbing som noe fremmed og avskyelig blir det vanskelig å se at mobbing ofte kan utføres av folk som i andre sammenhenger er ganske ålreite. Det å anerkjenne mobbeproblemer blir vanskeligere for skoler, fordi forekomst av mobbing blir snakket om nesten som en slags pinlig sykdom utdanningsinstitusjoner kan pådra seg.

Mobbing blir snakket om som en slags pinlig sykdom utdanningsinstitusjoner kan pådra seg.

Erling W. Rognli, psykolog og stipendiat

Å erkjenne at ens egne barn har mobbet andre gjør at man som forelder kan gi et avgjørende bidrag til endring av situasjonen. Når vi snakker om mobbere som en slags spesiell og avskyelig gruppe gjør vi det veldig vanskelig for foreldre å åpne opp for denne erkjennelsen.

Det er fordi mobbing er naturlig at kontinuerlig forebygging er det som virkelig hjelper. Hvis vi begynner å snakke om mobbing på en annen måte kan vi lettere oppdage og gripe inn i mobbing som blir utført, og det blir lettere å innse hvorfor vi aldri kan forebygge oss ferdige. Som all oppdragelse vi driver med, av hverandre og av barna våre, handler det om et evigvarende arbeid for å styrke det anstendige og å legge bånd på det grusomme. For å lykkes med det må vi erkjenne at begge deler er like naturlige.

SE OGSÅ: NRK Skoles dekning av mobbing.