Hopp til innhold

Trump-medisinen virker ikke

Ett av de store håpene i smittekampen er nå knust. Medisinen Remdesivir fører ikke til at flere med alvorlig covid-19 overlever.

President Donald Trump går ut fraf Walter Reed National Military Medical Center. Han er på vei tilbake til det hvite hus etter å ha fått behandling for covid-19.

HYLLER MEDISINEN: Donald Trump sa han følte seg 20 år yngre etter å ha fått medisin mot korona. At han overlevde ser det i hvert fall ikke ut til at medisinen Remdesivir har æren for, har forskerne nå slått fast.

Foto: Evan Vucci / AP

Remdesivir er en av medisinene som den amerikanske presidenten Donald Trump har fått. Det har vært knyttet mye håp til at den skulle bli en hjørnesten i det medisinske svaret på koronapandemien.

Nå har forskerne i den store, internasjonale Solidarity-undersøkelsen kommet med sin konklusjon. Remdesivir sørger ikke for at flere overlever alvorlig covid-19.

– Etter å ha fått resultatene, ser vi at Remdesivir har liten effekt, sier John-Arne Røttingen til NRK. Han har ledet og koordinert den globale studien.

Medisinen ser heller ikke ut til å påvirke hvor lenge pasientene ligger på sykehus, melder Verdens helseorganisasjon.

Studien er offentliggjort på den vitenskapelige «preprint-serveren» Medrxiv.

Likevel en seier

Solidarity-undersøkelsen blir koordinert av Verdens helseorganisasjon og er den største av sitt slag i verden.

– Det er alltid synd å komme med nyheter om at medisiner ikke virker, men dette er også en slags seier for vitenskapen, sier Røttingen.

– Nå vet vi at Remdesivir ikke hjelper på overlevelse, så da kan vi begynne å undersøke andre medisiner, legger Røttingen til.

Kurve som viser at Remdesivir ikke gir bedre overlevelse

TO LIKE KURVER: De blå og røde linjene i grafen viser prosentandelen av pasientene som døde over tid. Å få Remdesivir ser ikke ut til å ha noen innvirkning.

Foto: Hongchao et. al

Grundig testet og kontrollert

På sykehus i mange land, inkludert Norge, ble 2750 pasienter behandlet med Remdesivir. Denne gruppen ble sammenlignet med en like stor gruppe som ikke fikk. Det er slike kontrollerte forsøk som gir kunnskap.

Resultatet av studien viser at det ikke er noen vesentlig forskjell i overlevelse mellom de ulike gruppene.

Når pasientene blir delt opp i undergrupper, så antyder studien at de sykeste har større fare for å dø dersom de blir behandlet med Remdesivir.

– Studien kan ikke slå fast at dette er tilfelle. Det kan like godt være en tilfeldighet, sier Røttingen.

Studien antyder også at de minst rammede pasientene har bedre mulighet til å overleve med Remdesivir, men dette kan også være en tilfeldighet.

John-Arne Røttingen

LEDER STUDIEN: John-Arne Røttingen er leder for den internasjonale styringsgruppen for Solidarity-undersøkelsen. Han kan nå konstatere at forskningen har seiret, men at kampen har kostet oss en medisin mange hadde tro på.

Foto: Jonas Bendiksen / Norges forskningsråd

Slår hull på tidligere forskning

I juni kom det resultater som tydet på at Remdesivir hadde en viss effekt. En revidert utgave av denne forskningen ble publisert 8. oktober. Konklusjonen var den samme.

Forskerne observerte at 11,4 prosent av pasientene som fikk Remdesivir var døde innen en måned, mot 15,2 prosent av pasientene som var i kontrollgruppen. Det antyder at dersom forsøket ble gjentatt, eller gjennomført med flere pasienter, så kunne denne lille forskjellen viskes vekk.

Med den nye, brede studien som nå har kommet, så har nettopp det skjedd.

Farmasigiganten slår tilbake

Gilead Sciences som lager Remdesivir har uttalt seg til avisen Financial Times.

Gilead sier de er klar over resultatene fra studien, men hevder at andre, og mer robuste studier, har gitt et positivt resultat.

Røttingen er ikke enig i dette.

– Det er gjennomført en studie som er såkalt «dobbel blind». Det er studier som rent vitenskapelig er bedre enn den vi har gjennomført. Det er likevel ikke slik at resultatet fra den er bedre, fordi den hadde for få pasienter, sier Røttingen.

Leger og pasienter som er med i Solidarity-studien var klar over at medisinen som ble gitt var Remdesivir. Det kan innføre skjeveheter og usikkerhet. I en «dobbel-blind» undersøkelse er det ingen som vet. I Solidarity-studien er dette kompensert for med å ha veldig mange pasienter.

På den måten blir resultatene fra Solidarity sikrere enn de tidligere som hadde bare et fåtall pasienter.

Tegning av molekylet Remdesivir

VAR DET STORE HÅPET: Remdesivir er et lite molekyl som faktisk gjør noe med viruset i kroppen, men det hjelper ikke flere til å overleve.

Foto: Wikimedia

God tanke

Remdesivir skal sørge for at menneskelige celler som er infisert av koronavirus ikke lager flere virus. Det er slik smitten sprer seg i kroppen. Det lille antallet virus som smitter deg finner nye hjem i cellene dine. Der inne tar de over maskineriet og lager mer virus. I løpet av kort tid har du trillioner av virus i deg, og du er syk.

Remdesivir skulle kortslutte denne prosessen ved å sabotere kopieringen. I forsøk med menneskelige celler i laboratoriet gjør den akkurat det. I forsøk på mennesker ser det også ut til at mengden virus går ned.

Likevel fører det ikke til at flere overlever dersom de blir alvorlig syke.

Remdesivir

LITEN EFFEKT: Den store studien gjort av Verdens helseorganisasjon, viser at Remdesivir ikke har effekt i behandling av pasienter med alvorlig covid-19.

Foto: NRK

Hadde mye håp

– Det er bare ett medikament vi tror kan ha reell effekt, og det er Remdesivir, sa Bruce Aylward, assisterende direktør i Verdens helseorganisasjon allerede i mars.

Da antydet de første, men svake forsøkene, at pasienter med covid-19 kom raskere ut av sykehuset dersom de fikk Remdesivir. Resultatet var såpass oppløftene, at medisinen var den første som ble tatt inn i Solidarity-undersøkelsen for å få sikker kunnskap.

Den kunnskapen har vi fått nå, og den forteller ikke det mange hadde håpet på.

WHO Assistant Director General Aylward speaks during a press briefing on combating Ebola, at the UN headquarters in Geneva

I GOD TRO: Bruce Aylward i Verdens helseorganisasjon hadde troen. Nå har studien, som hans egen organisasjon har sparket i gang og koordinert, vist at han ikke hadde grunn til å tro, melder internasjonal avis.

Foto: Pierre Albouy / Reuters

I tillegg til Remdesivir, undersøkte forskerne i den nye studien malariamedisinen Hydroksiklorokin, hivmedisinene Lopinavir/Ritonavir og et interferon. Ingen av medisinene hadde positiv effekt.

Koronapandemien truer en hel verden. Norske John-Arne Røttingen leder WHOs arbeid med å finne en fungerende medisin. Det står mellom flere ulike medikamenter, som under et massivt tidspress testes på pasienter over hele verden. Finner de en behandling som kan hjelpe mot Covid-19?

Se dokumentaren: Koronapandemien truer en hel verden. Norske John-Arne Røttingen leder WHOs arbeid med å finne en fungerende medisin. Det står mellom flere ulike medikamenter, som under et massivt tidspress testes på pasienter over hele verden. Finner de en behandling som kan hjelpe mot Covid-19?