Hopp til innhold

Barns TV-vaner kan forutsi framtidshelsa

TV-vanene barn har som to- til fireåringer kan påvirke holdningene de får senere i livet, blant annet til fysisk aktivitet.

Barn ser TV

En kanadisk studie har vist at barn som ser mye på TV når de er mellom to til fire år øker sjansene sine for å bli tykke som tiåringer. Blant annet fordi denne alderen er holdningsdannende og sårbar.

Foto: Colourbox.com

For hver ekstra halvtime barn ser på TV i uka som to til fireåringer, øker livvidden deres som tiåringer med en halv millimeter. I tillegg reduserer TV-tittingen barnas muskelmasse. Det viser en kanadisk studie, gjort på 1.314 barn mellom to og fire år.

– En ting er TV-titting, men hvis den også kombineres med mat blir det spesielt ille, sier Ragnhild Hovengen, forsker ved Folkehelseinstituttet, til NRK.no.

Både hun og Tore-Willy Mørch, psykologiprofessor ved Universitetet i Tromsø, vektlegger at usunn mat gjerne følger med TV-titting.

– Resultatene er en advarsel om faktorene som kan lede til barndomsovervekt, sier Linda Pagani ved University of Montreal, til BBC. Hun har ledet studien, som er publisert i BioMedCentral.

– Norske barn ser mindre på TV

Ragnhild Hovengen

Ragnhild Hovengen fra Folkehelseinstituttet sier at kombinasjonen TV-titting og kaloririk mat spesielt kan føre til overvekt hos barn.

Foto: Folkehelseinstituttet

I starten av den kanadiske studien så barna på to år gjennomsnittlig 8,8 timer TV i uka. To år senere hadde det gjennomsnittlige antallet timer barna så på TV i uka økt med seks, til 14,8 timer.

15 prosent av barna så på TV mer enn 18 timer i uka som fireåringer. Mer enn 18 timers TV-titting i uka da barna var 4, 5 år gamle, hadde resultert i 7,6 ekstra millimeter rundt livet da disse barna hadde blitt ti år.

Ragnild Hovengen er prosjektleder for Barnevekststudien Folkehelseinstituttet gjorde blant norske tredjeklassinger i 2008 til 2010. Ifølge denne studien økte andelen tredjeklassinger med overvekt og fedme fra 16 til 19 prosent på disse årene.

Både Hovengen og Mørch tror norske to til fire år gamle barn ser mindre på TV enn de kanadiske barna i studien, særlig toåringene.

De forteller at det imidlertid ikke har blitt gjort forskning spesfikt på dette.

Sosioøkonomisk status har betydning

Mørch bedyrer at mengden TV-titting også har sammenheng med sosioøkonomisk status og fysisk aktivitet generelt.

– Folk med høy sosioøkonomisk status er mer aktive enn de med lav, og inaktivitet forbindes ofte med TV-titting og matinntak. I Canada er det større grupper med lav sosioøkonomisk bakgrunn enn i Norge, sier han.

Han mener den kanadiske studien bekrefter tilsvarende kunnskap fra både erfaring og andre studier.

– Barn som ser mye på TV er inaktive, og det fører til fedme. Samtidig ser vi at foreldre som selv er inaktive ofte får inaktive barn. Dette har betydning for hvor mye barn er i fysisk aktivitet, sier han.

Han mener små barn bør se på TV sammen med foreldrene sine.

– Da kan barnet få svar på det de ikke forstår, og foreldrene kan bruke TV-programmet konstruktivt sammen med barnet. TV som barnepasser er ikke å anbefale.

Holdningsdannende alder

– Det å se mer TV stjeler ikke bare vekk tiden fra andre former for læringsaktiviter og fysiske aktiviteter, men gjør også risikoen større for å lære feilaktig informasjon om ordentlig mat, sier Linda Pagani ved University of Montreal.

Den kanadiske studien viser at TV-vanene barna hadde som to og fireåringer slo rot i dem i denne alderen, og kunne også påvirke holdningene deres til trening som voksne.

Det er Ragnhild Hovengen enig i.

– Alderen to til fire år er en veldig sårbar, holdningsdannende alder.

De som så mest TV hoppet kortere

I tillegg til å måle hvor mye barna økte TV-tittingen sin fra de var to- til fire år, fikk de kanadiske forskerne også barna til å utføre stille lengdehopp. På denne måten ville de måle barnas muskulære tilstand og atletiske evner.

Forskerne fant ut at én ekstra time TV i uka minket lengden barna hoppet med 0,36 centimeter.

De sier til BBC at de trenger å forske mer på om TV-tittingen var den direkte årsaken til dette.

Det amerikanske helsedirektoratet anbefaler at barn over to år ikke bør se mer enn to timer TV daglig. Det norske helsedirektoratet har ikke retningslinjer for hvor mye tid norske barn maks burde bruke foran TV-skjermen.

– Men vi anbefaler generelt at barn og unge burde bevege på seg minst én time daglig, for voksne gjelder minst 30 minutter daglig aktivitet, sier Jo Helgås, kommunikasjonsrådgiver i Helsedirektoratet.