Tester ras i gigantmodell

Hvis Åkerneset raser i fjorden, vil Geiranger bli rammet av langt flere bølger enn tidligere antatt. Det viser de første modelltestene for området.

Arne E. Lothe utløser raset
Foto: NRK

I testhallen i Trondheim har Sintef bygd opp en nøyaktig modell av Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden på Sunnmøre, med Hellesylt og Geiranger og det rasfarlige Åkerneset. Modellen er i størrelse 1 : 500, og det er mer enn 70 meter fjord som har fått plass innendørs.

Nå jobber forskerne med å teste hva som vil skje hvis fjellpartiet løsner og raser i fjorden. De antar at både Hellesylt og Geiranger vil bli rammet, og at rasmassene kan utløse en bølger som er hele 30 meter høye. Det vil føre til enorme skader og store tap av menneskeliv.

Overraskende svar

Arne E. Lothe

Seniorforsker Arne E. Lothe

Foto: NRK

- Modellforsøkene av Åkernesraset viser så langt at Geiranger får flere flodbølger inn over seg enn Hellesylt. Men begge stedene blir kraftig rammet av flodbølger fra et slik ras. Det sier seniorforsker Arne E. Lothe ved Sintef Byggforsk.

Forskerne har trodd at Geiranger vil være mer beskyttet enn Hellesylt siden tettstedet ligger lenger bort, men nå ser de at Geiranger vil bli rammet av en rekke mindre bølger som trolig vil føre til store skader.

Vil forske mer

Hvor store disse skadene blir, vet forskerne foreløpig ikke. I tida som kommer, vil de gjennomføre en hel rekke med ras i fjordmodellen, og de vil slippe Åkernesraset mange ganger, med forskjellig størrelse og forskjellig fasong.

Det siste har stor betydning for hvordan flodbølgene vil arte seg. De største rasene som skal slippes i modellen, tilsvarer 50 millioner kubikkmeter fjell. Det kan skape flodbølger på opptil 30 meters høyde.

- Det vil komme flere flodbølger etter et slikt ras, og det er en tendens til av den sjette, sjuende og åttende bølgen blir de største, forteller Lothe.

Overvåker nøye

Åkerneset er et av de mest rasfarlige områdene her til lands. Fjellet er i stadig bevegelse, og sprekken i fjellet, Åkernesremna, utvider seg med flere centimeter i året.

- Det er som sikkert er at raset vil komme en gang. Vi vet bare ikke hvor stort det blir og når det kommer, forteller geofaglig leder i Åknes - Tafjord prosjektet , Lars Blikra.

Et varslingssystem med GPS- baserte målepunkter skal imidlertid sørge for tidlig varsling slik at alle som bor langs fjordene her, skal rekke å komme seg i sikkerhet.

Tester tidligere teorier

Alle de tidligere beregningene av et ras fra Åkernesfjellet blir nå etterprøvd i modellforsøkene i Trondheim. Men denne forskninga går enda videre.

- Vi har laget et matematisk modell for raset og flodbølgene, og den er så generell at den skal kunne brukes hvor som helst i Norge og hvor som helst i verden. Nå tester vi denne regnemodellen mot de resultatene vi får med rasforsøkene her, forteller Arne Lothe.

- Så denne forskninga har verdi langt ut over Sunnmøre og Norge?

- Ja. Absolutt. Vi har interesserte fra hele verden som har sine egne regnemodelle som de gjerne vil teste her.

SE: Tester raset som truer Hellesylt

ELLER FØLG MED PÅ SCHRÖDINGERS KATT I KVELD KLOKKA 19.30

Risikoen er stor for fjellskred fra Åkerneset

Forskerne vet Åkneset vil rase. Spørsmålet er bare når.

Foto: Foto/illustrasjon: Møre og Romsdal fylke