NASA vil finne hemmeligheten under Mars' overflate

Bare to uker etter at Curiosity landet på Mars, har NASA bestemt seg for å sende enda en romsonde opp hit. Denne gangen for å undersøke planetens indre kjerne.

InSight

I 2016 skal NASA skyte landingskapselen InSight opp til Mars. Den skal blant annet studere hvor stor Mars kjerne er, hva den består av hvilken temperatur den har.

Foto: JPL/NASA

I dag er det mye på Mars som fremstår som et mysterium på forskere. De vet blant annet ikke om planetens kjerne er stabil eller flytende, og hvorfor Marsoverflaten ikke er delt inn i tektoniske plater som på Jorda.

Om fire år skal NASA sende opp en ny romsonde som de håper skal gi svar på disse spørsmålene og flere til. Det kom fram på en pressekonferanse NASA holdt på mandag.

Romsonden heter InSight, og er en landingskapsel. Den skal ha med seg instrumenter som kan måle seismisk aktivitet på Mars og planetens rotasjonsakse.

NASA håper blant annet at InSight vil gi verdifull informasjon om hvordan Mars ble til. Planen er at InSight skal være på Mars fra 2016 til 2018.

Vant over komet- og Titan-prosjekter

Titan Mare Explorer

NASA har valgt å sende InSight opp verdensrommet i stedet for romskipet Titan Mare Explorer. Den lille sonden på bildet skulle blitt frigitt fra romskipet, og studert en metansjø på Titan.

Foto: Wikimedia Commons

Ifølge BBC beregner NASA at romsonden vil koste rundt 2,5 milliarder kroner. Raketten som skal skyte opp sonden er imidlertid ikke tatt med i denne beregninga. Prislappen på Curiosity var til sammenligning på 15 milliarder.

NASA har nå valgt InSight som det neste oppdraget innenfor Discovery-programmet. I mai i fjor mottok tre Discovery-finalister 17 millioner kroner for at de skulle videreutvikles til detaljerte konsepter, blant annet av forskere ved amerikanske universiteter. NASA valgte mer utforsking av Mars til fordel for forskning på en komet og på en metansjø i verdensrommet.

Romsonden Comet Hopper skulle utforsket en komet. Hvis NASA hadde valgt romskipet Titan Mare Explorer, ville en liten sonde blitt frigitt fra romskipet og landet i en metansjø på Saturns største måne Titan.

Comet Hopper

NASA valgte InSight også fremfor landingskapselen Comet Hopper. Som navnet tilsier, skulle denne nærmest ha hoppet på kometen Wirtanen for å studere den.

Foto: NASA/GSFC/University of Maryland

Ifølge AP skal noen forskere på pressekonferansen ha klagd på at NASA bestemte seg for InSight i stedet for de andre prosjektene.

– Alle prosjektene var gode, men prosjektet tilknyttet Mars hadde størst sjanse for å klare det innenfor busjettet og tidrammen, sa NASAs forskningssjef John Grunsfeld.

Skal bore seg ned i overflaten

Til forskjell fra Curiosity kommer ikke InSight til å sende oss fargerike, detaljerte bilder av Mars. Landingskapselen skal nemlig bare ha med seg to svarthvitt-kameraer.

InSight kommer til å ha en robotarm og et instrument som ligner på en liten drill. Den skal bore seg noen fot ned i Marsoverflaten for å gjøre temperaturmålinger.

For øyblikket har NASA flere romsonder på Mars og i bane rundt, ikke bare Curiostity. Roveren Opportunity kjører på overflaten, Mars Reconnaissance Orbiter og Mars Odyssey går i bane rundt planeten.

Mye av teknologien på InSight skal være lik som på den suksessfulle romsonden Phoenix. Den landet på Mars i 2008. InSight skal imidlertid ha med seg ganske andre instrumenter enn Phoenix.