Hopp til innhold

Føler ikke smerte før 24. uke

Ny undersøkelse motsier antiabort-argumenter, norsk ekspert er skeptisk.

Foster

Rapporten konkluderer med at foster ikke trenger bedøvelse under abort.

Foto: NRK

– Konklusjonen er at menneskelige foster ikke kan føle noe slags smerte før 24. uke av svangerskapet.

Dette sier en ny rapport utført av forskere ved Royal College of Obstetricians and Gynaecologists i England. Grunnen til at de ikke føler smerte, skal være at nervetrådene i hjernen ikke er godt nok utvikla.

Er naturlig bedøvd

Professor Allan Templeton som leda undersøkelsen, forteller at tidligere forskning fra abortmotstandere som viser at foster føler smerte er basert på undersøkelser av premature babyer.

– Dette gjelder ikke for foster som fortsatt er i livmora, sier han til The Times.

Rapporten viser også at fosteret er naturlig bedøvd og bevisstløs under svangerskapet. Dette får Templeton og hans kolleger til å anbefale at foster ikke trenger anestetikum under abort.

Templeton sier at det ikke er noe i rapporten som indikerer at grensa for når man skal få ta abort bør senkes. Den er nå på 24 uker i Storbritannia, I Norge er den på 12.

– Ikke noe nytt argument

Ola Saugstad er professor og overlege ved nyfødtavdelinga på Rikshospitalet. Han er skeptisk til svarene rapporten har konkludert med.

Ola Saugstad

Professor Ola Saugstad er skeptisk til funnene i rapporten.

– Dette med at de ikke føler smerte har vært et argument i mange år, men ingen kan bevise at de ikke gjør det. Vi vet at barn som er født etter 23 uker reagerer på smertestimuli.

Han fester heller ikke lit til teorien om at foster er bevisstløse og naturlig bedøvd i livmora.

– De tar jo imot sanseinntrykk i fosterlivet - syn, hørsel og smak er utvikla. Fosteret kan til og med lære mens det er i livmoren. Det kjenner blant annet igjen musikk.

Saugstad mener uansett at rapportens konklusjon ikke er et argument i en abortdebatt.

– I abortdebatten mener jeg man må bruke helt andre argumenter enn smerte. Dette har vel heller ikke vært så mye fremme i norsk debatt. Men det engelske synspunktet har stor konsekvens for hvordan vi behandler de aller minste premature barna. Da jeg starta som lege fikk vi høre at premature ikke følte smerte, den holdninga representerte et overgrep.