Avtrykk etter vikingskip funnet ved Larvik

Video Oppdaging av vikingskip med ny teknologi

Både funnstedet og størrelsen antyder skip på størrelse med Osebergskipet og Gokstadskipet.

(Klikk på videoen over for å få vite mer! Detaljer om funnet kommer cirka tre minutter ute i klippet.)

Hør også:

To avtrykk etter skip har blitt funnet under jorda utenfor Larvik, like ved den gamle vikingtidsbyen Kaupang.

Avtrykkene, som ble oppdaget ved hjelp av georadar, skal være rundt 20 meter lange. Lignende båtfunn har ikke blitt gjort siden starten av 1900-tallet.

Selv om funnet er oppsiktsvekkende, er riksantikvar Jørn Holme raskt ute med å dempe forventingene.

– Det man har oppdaget, er avtrykk av skip, i tillegg til jernnagler. Imidlertid er vi ganske sikre på at vi ikke vil finne et helt vikingskip. Det har nok gått i oppløsning, ettersom bevaringsforholdene i jordsmonnet ikke er gode nok, sier Holme til NRK.no.

Avansert teknologi

Båtavtrykkene er oppdaget ved hjelp av georadar, en skanneteknologi som fremskaffer tredimensjonale bilder av objekter eller naturlige strukturer som befinner seg under jorda.

Teknologien har vært i bruk i flere år, men den aktuelle georadaren som oppdaget båttrykkene er en ny variant som kan skanne områder mer målrettet.

– Teknologien er et verdensgjennombrudd i arkeologisk sammenheng, sier Jørn Holme til NRK.no.

Riksantikvar Jørn Holme

Riksantikvar Jørn Holme sier det er for tidlig på det nåværende tisdpunkt å si om en større utgravning skal igangsettes.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Men nettopp fordi skipene har blitt fanget opp av radaren, anser man det som sannsynlig at de har gått i oppløsning.

– Georadaren virker godt der det er løsmasse og jord, men klarer ikke å trenge igjennom leire, som trengs for å bevare tre og annet organisk materiale, understreker Holme.

Både Osebergskipet og Gokstadskipet lå gravlagt under slike gunstige forhold.

Disse to skipene, som regnes blant de best bevarte vikingskipene i verden, ble funnet under flere tonn med stein, tett innpakket i leire.

Kan finne en grav

Selv om man ikke forventer å gjøre et funn på linje med Gokstad- og Oseberg-utgravningene, er sannsynligheten stor for at det finnes andre kulturminner gjemt under jorden.

– Det kan være en grav i skipet, men man kan altså ikke regne med at organisk materiale har overlevd. Vi kan håpe å finne edelt metall, jern, keramikk og glass, sier Jørn Holme.

Riksantikvaren understreker samtidig at det er for tidlig å avgjøre om man vil initiere en større utgravning.