570 millioner år gamle mikrofossiler kan gi svar på dyrenes opprinnelse

Lenge har forskere undret seg over dyrenes historie på jorda vår. En eldgammel fjellformasjon på Grønland kan gi etterlengta svar.

På bildet ser man Nord-Grønlands fjellformasjon kalt Portfjeld. Her inne har man funnet 570 millioner år gamle fossiler.

PORTFJELD-FORMASJONEN: Dette fjellet nord på Grønland er mer enn en halv milliard år gammelt, og inneholder urgamle fossiler.

Foto: John Peel

For å finne hemmeligheter fra fjern fortid, må man grave dypt. Og det har skandinaviske paleontologer gjort.

Inne i fjellformasjonen Portfjeld på Grønland er det oppdaget 570 millioner år gamle mikrofossiler.

Nå håper man at disse fossilene kan være med å oppklare ett av vitenskapens mange ubesvarte spørsmål: Når og hvor startet dyrenes historie her på jorden?

– Vi hadde i grunn lave forhåpninger, for dette er som å finne nåla i høystakken. Men det er en viktig brikke i puslespillet, sier Sebastian Willman til NRK.

Han er forsker på prosjektet og paleontolog ved Uppsala universitet i Sverige. Studien er publisert i Communications Biology. Tidsskriftet eies og drives av anerkjente Nature.

En biologisk eksplosjon

Den kambriske eksplosjonen, som er betegnelsen på økningen i det biologiske mangfoldet på jorden, fant sted for 541 millioner år siden. Fra da av, vet man at det levde dyrearter på planeten vår.

Likevel er det mange som mener at dyrene må ha utviklet seg enda tidligere enn dette.

Ifølge forskerne på prosjektet, skal fossilene fra den nordlige øya inneholde både egg og ulike dyreembryoer. Nå håper de at oppdagelsen kan bidra til å øke forståelsen av dyrenes opprinnelse.

Ifølge paleontologen skal funnet være så godt bevart at det er mulig å studere både de individuelle cellene, samt cellestrukturen.

– Vi håper at etter alle undersøkelser er gjort, så kan man si noe om hvordan livet på jorden gikk fra å være ganske enkelt til noe mer avansert. Per i dag kan vi ikke være sikre på at embryoene er dyr – det kan også være snakk om enklere organismer, sier Sebastian Willman.

Bildet viser det forskerne mener er et fossil av et dyreembryo.

570 MILLIONER ÅR: Dette mener forskerne kan være et fossil av et dyreembryo. Dette er andre gang i historien at man har funnet mikrofossiler av denne typen.

Foto: Sebastian Willman

Gir nye svar

Dette er den andre oppdagelsen av slike mikrofossiler som er gjort i løpet av historien.

Det første funnet ble gjort i Kina for 30 år siden. Disse var hele 600 millioner år gamle, og har store likhetstrekk med fossilene fra Portfjeld-formasjonen.

En del forskere mener at fossilene fra Kina var spor etter de aller første dyrene på jorden, men her er fagfolka uenige.

Men med den nye oppdagelsen på Grønland, kan man stadfeste en ting sikkert.

– Nå vet vi at disse organismene var spredt rundt omkring i verden før den kambriske eksplosjonen, forklarer Willman.

Han tror svarene fra undersøkelsene kan føre tilbake til svar både om de første dyrene og deretter økt kunnskap om de første menneskene.