Hopp til innhold

Ville du spist denne fisken?

Den rømte oppdrettsfisken som svømmer i fjordene er offisielt sett helt i orden. Likevel er mange tvilende til å spise fisken de drar opp.

Fisk med skader

SKADET: Fisken er fanget i Hordaland, og ser ut til mangle halefinnen.

Mattilsynet melder at oppdrettsfisken som har rømt fra oppdrettsanlegg i Hordaland etter ekstremværet "Nina" ikke er farlig å spise.

Seniorinspektør Jarle Vaksvik i Mattilsynet forklarer at fisken fint kan fiskes til eget bruk.

– Som privat fisker som kan du trygt spise egenfangst. Vi har sagt nei til at fiskere kan selge fangsten så lenge det ikke kan spores hvor fisken stammer fra. Det er strenge retningslinjer på oppdrettsfisk når det kommer til sporbarhet, og det er umulig å spore rømt oppdrettsfisk, sier Vaksvik.

Lusebehandlet fisk

Ifølge nye, offisielle tall fra Fiskeridirektoratet er det rundt 120.000 rømt oppdrettslaks og regnbueørret i fjordene i Nordhordland som følge av ekstremværet.

Den rømte regnbueørreten hadde fått lusebehandling med middelet Slice kort tid før stormen traff anlegget. Etter en slik behandling skal fisken holdes i karantene, og kan ikke slaktes som matfisk.

– For en lusebehandlet fisk må det gå 175 døgngrader før fisken igjen kan spises. Dette innebærer at hvis det er ni grader i vannet, deler du 175 på ni, og får da antall dager fisken skal være i karantene. For den rømte regnbueørreten er karanteneperioden derfor over nå, forklarer Vaksvik.

Rømt oppdrettslaks

SKADET FISK: Oppdrettslaksen ble fanget i Nordhordland denne uken og har tydelige skader på kjeven.

Foto: 03030-tipser

– Hadde aldri spist den

Alv Arne Lyse fra Norges Jæger- og Fiskeforbund har snakket med lokale fiskere, og har også selv vært ute og sett på forholdene.

Noe av fisken ser syk ut, med skadete eller ingen finner, eller matt skinn. Men selv om den rømte fisken ikke er direkte farlig, ville Lyse latt være å spise den.

– Jeg ville aldri spist denne fisken, og jeg vil ikke anbefale noen andre det heller. Jeg kunne ha spist den hvis jeg visste at den var frisk og umedisinert, men her er det umulig å skille skitt og kanel, sier Lyse.