Trafikkulykke på Hardangervegen

Ein trailer har køyrt inn i ein personbil bakfrå på Hardangervegen ved Grimen. Naudetatane er på staden, men det er berre snakk om mindre materielle skader.

Laster Twitter-innhold