Sogning dømd til 24 dagar fengsel

Ein 19 år gammal sogning skalla ned ein mann ein fredagskveld. Kvarteret seinare slo han ned og sparka samme mann.

Norges lover
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Hendinga fann stad på utestaden Torgloftet i Øvre Årdal.

Den dømde 19-åringen forklarte i retten at han var litt rusa, medan fornærma var svært full og sjangla og snakka uklårt.

Retten fann difor at fornærma ikkje hadde moglegheit til å vegre seg mot angrepet.

Skjerpande

Retten fann det óg skjerpande at den siste epsioden bar preg av eit overfall på fornærma.

Med omsyn til at den sikta tilsto utan atterhald, dømde retten sogningen til 24 dagar fengsel.