Hopp til innhold

Skal vurdere ustabilt fjellparti

Norges vassdrags- og energidirektorat skal samordne og oppsummere alle undersøkingane som er gjort kring det ustabile fjellpartiet Stampa i Aurland.

I verste fall kan ei enorm steinblokk rase i fjorden, og føre til flodbølgje som kan gjere store skader.

Men konklusjonane i tidlegare rapportar er ikkje samstemde. No skal NVE samle saman alle undersøkingar og rapportar som er utarbeidde om området.

Sjefsgeolog Lars Harald Blikra ved Åknes/Tafjord Beredskap, skal leie arbeidet.