Selje Sp seier nei til samanslåing

Selje Sp meiner Selje som eigen kommune er det beste alternativet og rår innbyggjarane til å røyste nei til samanslåing. Selje har skrive ei intensjonsavtale om samanslåing med Vågsøy og Vanylven, og skal ha folkeavrøysting i dei tre kommunane 25. april. Selje Senterparti meiner at ei samanslåing vil få store sentraliseringsverknader og dårlegare tenestetilbod på sikt.