SE VESTLANDSREVYEN:

Siste nytt fra Odda og en lokal NRK-legende som takker av er blant ingrediensene i Vestlandsrevyen. Se sendingen om igjen her.

Siste nytt frå Odda og ein NRK-legende i Hordaland som takkar av er blant sakene.