Betrodde politimenn blir overgripere

Spesialenheten for politisaker mener dette skjer så ofte at politiet nå må ta affære.

Video Betrodde politimenn blir overgripere

Betrodde politimenn blir overgripere

Rett over påske må en politimann og politiker i Østfold møte i retten tiltalt for seksuelle overgrep mot en rekke unge jenter. Han skal over flere år ha misbrukt en ung jente som selv drømte om en jobb i politiet.

Dette er ikke et enestående tilfelle. I sin årsrapport roper Spesialenheten for politisaker varsku om stadig flere overgripere blant politiets egne etterforskere.

– Vi mener da at over noen år har hatt så vidt mange og så vidt alvorlige saker at dette er et tema som er verdt å belyse, sier Jan Egil Presthus, leder i Spesialenheten for politisaker.

Et fellestrekk for noen saker hvor tillitsforhold er
søkt utnyttet eller utnyttet for seksuelle formål er at
polititjenestepersonene har hatt spesielt betrodde
funksjoner og særlig kompetanse innenfor et
fagområde.

Spesialenheten for politisakers rapport

Hordaland politidistrikt kjenner til problemet

Psykolog Jim Åge Nøttestad er ekspert på mannlige overgripere.

– Jeg tror ikke dette er spesielt for politiyrket, jeg tror dette er noe som forekommer hyppigere i situasjoner hvor du har mann, kvinne, fortrolighet, og mannen er en som skal etablere fortrolighet for å få den andre til å slappe av og snakke om ting som er vanskelige, sier Nøttestad.

Politimesteren i Hordaland bekrefter at politiet er klar over problemet. I fjor ble en tidligere politimann fra Hordaland dømt for grove overgrep mot mindreårige gutter.

– Dette temaet er noe vi har fokus på. Vi prøver å gjøre hva vi kan for at vi har den riktige tilnæringen i forhold til de utfordringene som Spesialenheten er inne på, sier politimesteren i Hordaland politidistrikt, Geir Gudmundsen.

Tester for egnethet i tjenesten

Spesialenheten mener tjenestemenn som etterforsker seksuell kriminalitet, bør gjennomgå fornyede tester for egnethet i tjenesten.

– Det er jo ikke gitt at vi er det samme mennesket som da vi var rundt 20 år og begynte på Politihøyskolen, sier Jan Egil Presthus.