Her bryter Vegvesenet regelverket

Vegtilsynet fant alvorlige feil med arbeidsvarslingen i fire tunneler på Vestlandet.

Bømlafjordtunnelen

REGELBRUDD: På denne strekningen i Bømlafjordtunnelen er fartsgrensen 60 kilometer. Når farten er så høy, skal det være en sikkerhetssone mellom trafikantene og liften. – Hvis ikke det er det, skal det i hvert fall være langsgående sikring, sier tilsynsleder Ingebjørg Midthun i Vegtilsynet.

Foto: Vegtilsynet

Vegvesenet får kraftig kritikk etter Vegtilsynet har ført tilsynet med fem utvalgte tunneler på Vestlandet.

Alle fem var involvert i oppgraderingsprosjekter og tilsynet skulle avdekke hvilken risiko dette utsatte trafikanter for.

Disse tunnelene ble undersøkt:

  • Gudvangatunnelen, E16
  • Fretheimtunnelen, E16
  • Onstadtunnelen, E16
  • Bømlafjordtunnelen, E39
  • Lyderhorntunnelen, riksvei 555.
Laster kart, vennligst vent...

FLEST FEIL: De tre tunnelene i nærheten av Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden har til sammen ni kategori 3-feil. Det vil si alvorlige feil og mangler, som må utbedres.

Rapporten slår fast at det i fire av fem tunneler Vegtilsynet undersøkte ikke ble gjort en god nok vurdering av risikoen i forkant av prosjektene.

Dette er noen av manglene som ble avdekket i tunnelene:

  • manglende sikring av maskiner og utstyr
  • manglende tversgående sikring flere steder
  • manglende veioppmerking
  • manglende sikring av arbeidsområde

Laster kart, vennligst vent...

MÅ UTBEDRES: I Bømlafjordtunnelen ble det avdekket to kategori 3-feil. Det vil si alvorlige feil og mangler, som må utbedres.

Økt risiko

Ifølge Vegtilsynet skjedde likevel de groveste overtrampene i forkant av arbeidet.

– De overordnede risikovurderingene tok ikke hensyn til verken brann eller transport av farlig gods. Det bør, etter vår mening, være med i en slik vurdering, sier tilsynsleder Ingebjørg Midthun i Vegtilsynet.

Planene som viser hvordan veiarbeidet skal varsles og sikres, er skrevet i stikkordsform, inneholder få risikomomenter og mangler andre viktige punkter, ifølge Vegtilsynet. Kun Bømlafjordtunnelen har vurdert risikoen for brann, men selv her er tiltakene utydelig beskrevet, mener Vegtilsynet.

En lang rekke tunneler på Vestlandet er i ferd med å bli oppgradert. Alle tunneler som ikke oppfyller kravene om minimum sikkerhetskrav skal utbedres innen 2022/23.

«Oppgraderingene kan gi store ulemper for trafikantene i form av stengninger, omkjøringer, forsinkelser og køer. Det har også vært ulykker i forbindelse med arbeidet, og det er grunn til å anta at ulykkesrisikoen øker», skriver Vegtilsynet i sin rapport om bakgrunnen for tilsynet.

Mangelfull skilting

Ifølge rapporten blir arbeidet i Lyderhorn betegnet som uten avvik. Tunnelen ble stengt, og arbeidet pågikk om natten.

Gudvangatunnelen avdekket flest avvik. Manglende sikring av maskiner og utstyr, manglende tversgående sikring flere steder og manglende skilting, viste inspeksjonen.

Manglende skilting og arbeid i veibanen med mangelfull markering var blant funnene i Fretheimtunnelen.

Det samme var tilfelle i Onstadtunnelen, som bildet under viser.

Onstadtunnelen

INGEN SIKRING: Bildet viser pågående arbeid i Onstadtunnelen uten markering eller sikring av arbeidsområdet. Tunnelen var på dette tidspunktet kolonnekjørt.

Foto: Vegtilsynet

I Bømlafjordtunnelen kjørte bakre ledebil forbi Vegtilsynets ansatte under kolonnekjøring og skapte en farlig situasjon, ifølge rapporten.

Bømlafjordtunnelen

INGEN VURDERING: Ifølge arbeidsvarslingsplanene kan bussen kjøre, selv om det er kolonnekjøring. Vegtilsynet reagerer på at risikoen dette medfører ikke har blitt vurdert.

Foto: Vegtilsynet

Vegvesenet: – For tidlig å kommentere

I sin konklusjon fastslår Vegtilsynet at fire av de fem undersøkte tunnelene hadde alvorlige feil. Flere av feilene hadde blitt påpekt tidligere. Mangelen på sikring og skilting har gjort at det er fare for påkjørsel av maskiner og utstyr, slår rapporten fast.

– Nå avventer vi svar fra Vegvesenet, der de skal foreslå tiltak for avvikene. Etter det skal vi gå gjennom disse og vurdere om de er gode nok, sier tilsynsleder Midthun.

Fungerende seksjonsleder for ferge og forvaltningsseksjonens i Statens vegvesen region vest, Anders Sæternes, sier det er for tidlig å kommentere rapporten.

– Vi har fått svarfrist til 8. februar. Nå jobber vi med å behandle rapporten.