MANN SIKTA FOR BARNEPORNOGRAFI:

Ein mann er sikta for å oppbevaring og vidareformindling av barnepornografi, etter at han skal ha vore medlem i eit nettforum som utvekslar bilete der born blir seksuelt misbrukt. Politiet pågreip mannen i mars i år, og han vedgår straffeskuld for det som står i siktelsen, skriv Bergens Tidende. Det gjenstår framleis etterforsking i saka. Mellom anna skal fleire hardiskar og PC-ar som tilhøyrer den sikta gjennomgåast.