Stenger barneskole med 360 elever

Bare en uke ut i det nye året er det klart at de 358 elevene må ut av Landås skole. Skolen sliter med store fuktproblemer og helsefarlig inneklima.

Landås

Tordis Hansen (til venstre) og Helena Mæland har begge blitt syke av å være på skolen. - Vi måtte bytte klasserom, men da var det allerede for sent, sier de. Nå får de bytte skole.

Hele Landås skole stenges fra 16. januar.

Bergen kommune kalte i dag inn til pressekonferanse på skolen, der stengningen ble kjent.

Sender elevene til tre ulike skoler

Landås skole i Bergen

Skolen skal uansett rives etter dette skoleåret, men nå fremskyndes stengingen.

Foto: NRK

Der kunngjorde kommunen at de selv har besluttet å stenge skolen, etter dialog med rektor, hovedverneombud, lokale tillitsvalgte og foreldreutvalg.

– Elevene og lærerne sin helse og trivsel er første prioritet, og etter en grundig vurdering valgte vi å fremskynde stengningen til 16. januar, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H) på pressekonferansen.

Skolen er allerede delvis stengt, og elevene i 5., 6. og 7. trinn sendes fra før til Skjold skole. Disse vil fortsatt sendes til Skjold skole.

Elevene i 1. og 2. trinn skal nå busses til Kringlebotn skole, mens 3. og 4. trinn skal sendes til Seljedalen skole.

– Vi skal ikke legge skjul på at dette har vært en vanskelig beslutning, sa Hove på pressekonferansen, og trakk frem at ulike offentlige etater har kommet med sterke argumenter for å stenge skolen.

Landås skole

Rektor Børje Helander viser frem dårlig isolerte og fuktskadede vinduer på Landås skole.

Foto: NRK

Sliter med store fuktproblemer

Landås skole er kjent som en av landets verste skoler på inneklima, og Arbeidstilsynet har tidligere vært svært kritisk til forholdene på skolen.

Skolen har slitt med dårlig ventilasjon og fuktproblemer, noe som har ført til sykdom blant både ansatte og elever.

Skolebygget har mange ganger tidligere vært aktuell for stenging, og problemene på skolen har skapt stor debatt. Bergen kommune satte i 2011 i verk flere strakstiltak for å unngå at skolen skulle bli stengt.

I november ble deler av skolen stengt av Arbeidstilsynet, til tross for flere tiltak fra kommunens side.

I tillegg har Sintef ment at skolebygget er så utrygt at det måtte stenges, mens kommunens etat for helsetjenester også har ment at helserisikoen på skolen er så stor at elever og ansatte må ut.

Det skal holdes informasjonsmøte for foreldre neste uke.

Skolen skal uansett rives

Rektor Børje Helander har tidligere uttrykt stort fortvilelse over situasjonen, og mener utbedringene Bergen kommune gjorde i høst kun var flikking.

– Vi har byttet ut vinduer fordi alt var så råttent, men vannet har rent inn i veggen og veggen er fremdeles dårlig nedover, sier han.

Landås skole skulle etter planen stenge til fordel for en ny skole som skulle stått ferdig i 2010, men nå er planen riving først i år. Bergen kommune hadde håpet å unngå at skolen måtte stenges før den skulle rives, men må nå finne plass til totalt 358 elever andre steder i Bergen.

Hva syns du om at kommunen stenger skolen? Bruk kommentarfeltet under.