Krever samme tilbud i hele landet

– Det trengs et bedre tilbud for personer som blir mobbet på arbeidsplassen eller opplever dårlig behandling etter varsling, mener nestleder Kjersti Toppe (Sp) i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun har sendt spørsmål til helseministeren om et nasjonalt tilbud, når dagens einaste tilbod har lange ventelister.