Jubler for nei til oppdrettsanlegg

Blom Fiskeoppdrett har fått nei til et oppdrettsanlegg på over 90 dekar i sjøen ved Dalemarka i Meland. Beboerne fryktet verditap, støy, forurensning og lukt, har BT tidligere fortalt. Kommunen ga dispensasjon, men fylkesmannen i Sogn og Fjordane sier nei etter å ha behandlet klagen. Vedtaket er endelig. – For en gangs skyld går hensynet til miljø og helhet foran oppdrettsnæringens gigantomani, kommenterer MDGs Tom Sverre Tomren (bildet), som protesterte mot planene, på Facebook.

Mobiliserer
Foto: MDG