Hardanger-opprop mot dårlig brøytevinter

Syv kommuner oppsummerer den utskjelte brøytesesongen 2014/2015: – Lite tilfredsstillende.

FullSizeRender.jpg

SKIFØRE: På en av de verste dagene så det slik ut over Kvamskogen mot Norheimsund. Nå krever kommunene i Hardanger at årets brøytevinter ikke gjentar seg.

Foto: Tor Håkon Kleiven

Kommunene i Hardangerrådet er langt fra fornøyd med brøytingen på veiene denne vinteren.

I et brev til Statens vegvesen peker de på alle klagene de har fått som gjelder brøyting på riks- og fylkesveiene. Hardangerrådet representerer syv hardangerkommuner og de kommer med en unison melding til brøytemyndighetene:

– Brøytingen denne vinteren har vært lite tilfredsstillende, og det har kommet mange tilbakemeldinger til kommunene om dette, skriver de i brevet.

– Verst med skolebussene

Brøyejobben i Hardanger og på Kvamskogen har fått mye oppmerksomhet denne vinteren. Dårlig strødde veier førte til køer, ulykker og enorm irritasjon blant bilistene.

Så langt gikk at det Statens vegvesen til slutt beklaget overfor bilistene, før de kalte inn entreprenørene som gjør brøytejobben til oppvaskmøte.

Hardangerrådet peker spesielt på konsekvensene brøytingen har fått for blant annet skolebarn.

– Særlig alvorlig er det når skolebussene har problemer med sikkerheten og med å komme seg frem.

Hardangerrådet peker også på at fortau og gang- og sykkelveier ikke blir godt nok brøytet av brøytebilene.

Statens vegvesen sier i et svar til Hardangerrådet at de er godt kjent med brøyteutfordringene, og at de jobber for å få til et bedre resultat på veiene som ikke har hatt den standarden de skal ha.

Flere saker om brøytevinteren: