Mathias på topp

Høgreveteran Mathias Råheim er klar for fire år som ordførar i Gaular.

Mathias Råheim

BLIR ORDFØRAR: Mathias Råheim vert ordførar i heimkommunen Gaular.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Kommunestyret i Gaular 2011-2015

Arbeidarpartiet - (3)
Anita Eide Kvamme
Kenneth Gjerde
Arild John Horsevik

Høgre - (7)
Mathias Råheim
Anne Kristin Lilleaasen
Jarl Tyssekvam
Aud Marit Hage
Margunn Skudal Nistad
Siv Marit Øvrebø Kårstad
Jan Børge Solheim

Kristeleg Folkeparti - (3)
Norunn Lunde Furnes
Joar Oppedal Aarnes
Bente Odny Kandal

Senterpartiet - (6)
Jenny Følling
Grim Erik Gillestad
Kari Iren Birkeland
Atle Hoff
Sølvi Irene Søgnen
Mari Andrea Ness

Sosialistisk Venstreparti - (1)
Heidi Vallestad

Venstre - (1)
Erlend Brede Fossen