Fortsatt ikke kvitt monsterbakterie

195 pasienter er knyttet til utbruddet av vankomycinresistente enterokker (VRE) på Haukeland universitetssykehus.

Haukeland sykehus inngang

Haukeland universitetssykehus.

Foto: NRK

Det siste året har det vært flere utbrudd av en multiresistent bakterie på sykehuset. Bakterien kan gi alvorlige infeksjoner.

Det siste året har det være flere utbrudd av ein multiresistent bakterie på Haukeland universitetssykehus. Bakterien kan gi alvorlege infeksjonar.

LES: – Vanskelig å behandle bakteriene .

Ved utgangen av mai 2011 var det totalt 195 pasienter som var knyttet til utbruddet av bakterien.

Jobber med å begrense

Ifølge Folkehelseinstituttet jobber sykehuset systematisk med tiltak for å begrense spredning av bakterien. De har utarbeidet informasjonsskriv til pasienter før og etter screening, samt prosedyrer for oppfølging av pasienter som skrives ut til sykehjem.

Det arbeides i tillegg med epidemologiske studier i samarbeid med Folkehelseinstituttet for om mulig identifisere årsak til utbruddet og å beskrive hvordan smitten har spredt seg ved sykehuset.

Bakterien skal være påvist i tarmen etter screening, men uten å ha gitt infeksjonssymptomer for 179 av pasientene. Av de resterende 16 isolatene, var det tre med blodforgiftning som trengte behandling mot VRE-bakterien.

Varslet i oktober

Folkehelseinstituttet ble varslet om utbruddet av bakterien i oktober 2010. Frem til desember samme år var VRE-bakterien påvist hos inneligge pasienter, men ni personer i klinisk isolat

Av de 195 personene som nå er knyttet til utbruddet er 16 av dem blitt infisert av bakterien, men bare tre av dem trengte behandling.

Når det gjelder resten av pasientene er bakterien påvist i tarmen etter screening, men uten klinisk betydning.

I samråd med Haukeland universitetssykehus anbefaler nå Folkehelseinstituttet andre sykehus å screene pasienter som har vært innlagt på Haukeland siden januar 2011.