De fleste ble drept på Øst- og Vestlandet

Fjoråret ble det dystreste drapsåret på over ti år. NRKs interaktive grafikk over drapsåret 2013 viser mange partnerdrap på Østlandet, og at flere drap i vest skjer i rusmiljøene.

Kriminolog Vibeke Ottesen

ILLE: Det er ille at Norge har så mange tilfeller av partnerdrap, mener kriminolog Vibeke Ottesen.

Foto: Petter Sommer / NRK

49 personer ble drept i året vi nettopp har lagt bak oss.

Vi må over ti år tilbake i tid for å finne like mange drap som i 2013, hvis vi ser vekk fra terrorangrepene 22. juli 2011.

– Et bekymringsfullt høyt tall, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen.

Hun fremhever at drapstall kan variere fra år til år, men at det høye tallet er verdt å bite seg merke i.

– Siden Norge har få drap i forhold til andre land, kan dette skyldes tilfeldige variasjoner. Likevel er dette en opphopning av drap, og vi må følge med på om dette er en trend som vil holde seg i årene fremover, sier Bjørnebekk.

Flest i øst og vest

23 mennesker ble drept på Østlandet i fjor, mens 16 ble tatt av dage i vest.

NRK har satt sammen en interaktiv geografisk oppsummering av alle drapene i 2013. Du kan navigere fritt gjennom alle drapstilfellene i kartet over denne artikkelen.

Midt-Norge hadde kun ett voldstilfelle med døden til følge, mens tre personer ble myrdet i Nord-Norge.

Hetekart

ØST OG VEST: 39 av de 49 drapene i Norge skjedde på Østlandet eller Vestlandet.

– Det er interessante mønstre, og det ser ut som at opphopning skjer på ulike steder fra år til år. I fjor var for eksempel Agder-fylkene overrepresentert på drapsstatistikken, sier Bjørnebekk.

Likevel mener hun det er naturlig at de fleste drapene i Norge skjer i tilknytning til de to største byene Oslo og Bergen.

– Ofte utløst av bagateller

Voldsforskeren sier at en av kriminologiens hovedhypoteser er at opphopning av mord og kriminalitet skjer i og rundt de største byene.

– Det er flere forklaringer på dette, som for eksempel flyttemønstre. Personer med rusproblemer flytter fra mindre og mer gjennomsiktige strøk til storbyen, hvor de ikke stikker seg ut.

Som regel er det langvarige eller kortvarige konflikter som gjør at volden eskalerer, når rusbelastede personer tar livet av andre i det samme miljøet.

Ragnhild Bjørnebekk

BAGATELLER: Drap i rusmiljøet blir ofte utløst av bagateller, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Ofte blir det utløst av bagateller, og utført av noen med dårlig følelses- og impulskontroll, og som opprinnelig ikke hadde planlagt å drepe, sier Bjørnebekk.

Ofte gripes det til en tilfeldig kniv som befinner seg i nærheten under denne typen drap.

Partnerdrap i øst - rus i vest

Det som spesielt skiller seg ut er det høye antall partnerdrap som ble begått i 2013 i forhold til tidligere år.

De fleste partnerdrapene ble begått på det sentrale Østlandet. I mange av disse sakene var både offer og gjerningsmann av utenlandsk opprinnelse, selv om flere av dem var blitt norske statsborgere.

Årsaken er trolig at nyankomne til Norge gjerne bosetter seg på det sentrale Østlandet.

– En del kommer hit på flukt og tar med seg traumer, noe som i seg selv er risikofaktorer. I tillegg er de fra æreskulturer, hvor drapsfrekvensene er høyere enn i Vesten, sier Bjørnebekk.

Likevel fremhever hun at partnerdrap skjer i alle kulturer, også blant etniske nordmenn.

– Det er noen universelle faktorer som går igjen. Det har med mannlig makt og personligheter som har et kontrollbehov. Det er når denne makten utfordres at det kan ende med drap, sier Bjørnebekk.

Menn som trenger terapi

Også voldsforsker Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo uttrykker bekymring over at andelen partnerdrap er høyere i Norge enn mange andre land.

– Jeg er svært bekymret for alle familier der drap er en risiko, og det er ille at Norge har så mange tilfeller av partnerdrap, men ett års tall alene er ikke et tegn på en utvikling, sier Ottesen til NTB.

Are Saastad

HJELPER MENN: Samfunnet har for få sinnemestringstilbud for menn, mener Are Saastad i Reform.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Rundt 1.000 menn tar hvert år kontakt med Reform ressurssenter for menn fordi de trenger å snakke om en personlig krise eller vold.

– Hvert partnerdrap er et partnerdrap for mye, understreker daglig leder i Reform ressurssenter for menn Are Saastad overfor NTB.

Saastad mener apparatet rundt forebygging og oppfølging av vold i Norge stadig blir bedre, men har noen mangler han gjerne skulle sett mer fokus på.

– Samfunnet vårt har generelt for få tilbud til menn som vil lære å mestre sinnet sitt. Jeg mener også at det trengs målrettede tiltak mot grupper som tidligere har gått under radaren, for eksempel enslige mindreårige flyktninggutter som ikke kjenner norske kjønnsroller, sier Saastad.

Fire drept av fremmede

Fire personer ble i fjor drept av fremmede, en type drap som omtales som fremmeddrap eller rovmord.

Alle ble begått på Vestlandet, fordelt på trippeldrapet på Valdresekspressen og mordet på Anja Weløy Aarseth i Ålesund.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Busstragedie på Valdresekspressen

TRE DREPT: Tre personer ble drept på Valdresekspressen i Årdal.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vi har alltid hatt få av disse drapene i Norge. Men det er jo gjerne dem vi husker, fordi de sprer så mye frykt, uro og er ofte vanskelig å oppklare, sier voldsforsker Bjørnebekk.

Stort sett dreier de andre drapene på Vestlandet, og da særskilt i Hordaland, seg om drap som ble begått med kniv innad i rusbelastede miljøer.

– Over halvparten av norske drap blir begått med kniv, i motsetning til det vi ser i andre land. I eksempelvis USA er skytevåpen mer utbredt, mens vi i Norge ikke anser slike våpen som noe vi bruker til annet enn jakt og sport.

Verst i Sør-Amerika

49 drap i 2013 til tross, Norge er likevel en trygg flekk på jorden. Høyest drapsrate i verden har Honduras, hvor nær én av tusen innbyggere må regne med å bli tatt livet av.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk sier at de delene av verden som har en dårlig utbygget stat, få velferdstilbud eller høy arbeidsledighet også har de høyeste drapstallene.

Til sammenlikning er drapsraten i Norge 0,6 per 100.000 innbygger. I USA, det mest voldelige landet i Vesten, ligger nivået på 4,7.

Årsaken er at nordmenn nyter godt av et godt utbygget velferdssamfunn, hvor drapsratene har gått jevnt og trutt ned de siste 15 årene – med unntak av i 2013.

– I USA skyldtes deler av volden måten samfunnet deres er bygget opp på. Derfor har de blant annet en rekke personer med psykoser og psykiske lidelser gående rundt, uten at de får den behandlingen de ville fått i Europa, sier Bjørnebekk.

NB: NRKs drapsoversikt er satt sammen av våre egne arkiver og NTB. Trolig vil dette ikke stemme overens med Kripos' drapsstatistikk for 2013, når denne foreligger.

Årsaken er at politiet ikke regner voldstilfeller med døden til følge som drap. Disse tilfellene er med i vår oversikt. I tillegg må det foreligge en drapsdom for at saken teller med i Kripos-oversikten.