Fleire sherpa til Sogn

Ti personar frå det nepalske fjellfolket sherpa kjem i sommar til Sogn for å ruste opp gamle turstiar.

I fjor imponerte dei med byggjeteknikk frå austen då dei mellom anna la byggjesteinar til Fanaråken og Skåla­tårnet.

Fjellbonde Geir Vetti, som er kontakt­personen til sherpane i Norge, seier at det ikkje er utan grunn at dei får jobb også i år.