Elendig innemiljø på norske skoler

Norske kommuner risikerer barn og ansattes helse med dårlig innemiljø.

Møhlenpris skole

Fukt gjør at malingen skaller av. Det er tett luft. – Og denne sprer seg i hele bygningen, sier rektor ved Møhlenpris skole, Kjetil Damm.

Foto: Gunhild Agdesteen / NRK

Det er Arbeidstilsynet som kommer med karakteristikken av kommunenes kontroll med forholdene på norske skoler.

To av tre kommuner Arbeidstilsynet har besøkt, har for dårlige rutiner når det kommer til å kontrollere inneklimaet ved skolene.

Og forholdene ved mange skoler er elendig, sier Conny Bruun. Hun er prosjektleder for et tilsyn som siden mai har undersøkt en lang rekke skoler, med formål å sette inneklimaet i norske offentlige bygg på dagsorden.

– Man risikerer folks helse ved å ha et dårlig vedlikehold av bygningene sine, sier Bruun.

(Saken fortsetter under bildet)

Møhlenpris skole

Møhlenpris skole i Bergen, anno 2011. I 2012 fyller denne skolen 100 år. Rektor kan ikke huske sist gang det ble gjort noe for å vedlikeholde bygget.

Foto: Gunhild Agdesteen / NRK

Kommunene følger ikke opp

Funnene etter årets tilsyn viser at tendensen fra tidligere i år vedvarer: I mange kommuner blir dårlig inneluft verken kartlagt eller risikovurdert, og alvorlige feil og mangler man allerede er klar over følges ikke opp.

Rektor Kjetil Damm på Møhlenpris skole

Rektor Kjetil Damm på Møhlenpris skole

Foto: Gunhild Agdesteen / NRK
Øystein Skarvatun Rygg, FAU-leder ved Møhlenpris skole

Øystein Skarvatun Rygg, FAU-leder ved Møhlenpris skole

Vindu på Møhlenpris skole

Håndtak er fjernet og vinduene skrudd igjen, dette i fare for at de skal falle ut. – Det gjør det vanskelig å lufte, sier rektor.

Foto: Gunhild Agdesteen / NRK

Arbeidstilsynet er bekymret for helsen til elever og ansatte, og nevner flere typiske symptomer som både voksne og barn risikerer.

– Dårlig inneklima kan føre til sykdom, allergi, astma, såre øyne, tørre øyne, og hodepine, sier Bruun.

Rotteplager og høyt sykefravær

Møhlenpris skole i Bergen er en av skolene med for dårlig inneluft. Rektor Kjetil Damm viser NRK mange eksempler på en skole i dårlig stand; fra fuktige vinduer til vegger og murer som slår sprekker.

– Vi har hatt problemer med rotter i bygningen, da de kom seg inn gjennom ulike sprekker og åpninger.

Rektoren har også sett at sykefraværet henger sammen med den dårlige luften.

– Vi har hatt en del sykemeldinger som kan relateres til problemer med inneklima. Det er flere som beklager seg over tung luft, hodepine, luftveisproblemer og astma og allergier, sier Damm.

Øystein Skarvatun Rygg er FAU-leder ved Møhlenpris. Han har to jenter som går på skolen i fjerde og syvende klasse.

– Hun yngste vegrer seg for å gå på do, det er dårlig luft i klasserommene og vi ser det er vanskelig å holde rent. Jeg tror de aller fleste foreldre ikke ville sendt sine barn til en bygning som er så slitt.

Skarvatun Rygg påpeker at bygget trenger en totalrenovering.

– Jeg tror at de som eier skolebyggene må få noen krav på hvilken tilstand de skal være i, og med bøter eller tilsvarende hvis det ikke følges.

Han får støtte fra Astma og Allergiforbundet.

Vil ha minstekrav

Britt Ann Høiskar

Britt Ann Høiskar mener situasjonen er uholdbar.

Foto: Randi Aase

Britt Ann Høiskar, fagsjef i Astma og Allergiforbundet, mener situasjonen er uholdbar, og at det er på høy tid det kommer minstekrav om hva som er godt nok inneklima.

– Jeg mener det er uakseptabelt at vi utsetter ungene for et inneklima som kan gjøre dem syke, og at flere kan utvikle sykdom, sier hun.

Ifølge Arbeidstilsynet viser tall fra Statistisk sentralbyrå at undervisningssektoren topper statistikken når det gjelder plager på bakgrunn av inneklima i bygningene de jobber i.