BUSS KOLLIDERT MED PERSONBIL:

Ein buss har kollidert med ein personbil i Olsviktunnelen mot Askøy. Naudetatane er på staden. Skadeomfanget er førebels uvisst, men det skal vere snakk om lange køar.