Hopp til innhold

Bruker 28 mill på trafikksikring

Det skal settes av sju millioner kroner årlig i fire år til konkrete trafikksikringstiltak i Fjell kommune, skriver Vestnytt. Blant de prioriterte tiltakene er utvidelse av veien mellom gamle Bildøy bru og gamle Straumsundet bru, strakstiltak ved Ågotnes skule og barnehagen, belysning på overgangsfelt langs skoleveier, gangsti ved Bjorøy skule og veilys på Hjelteryggen, samt på strekningen mellom Sjøfronten og Ankerhagen på Straume.