Hopp til innhold

Gransking i politiet: Avdekket festkultur der «ledere ikke forstår de er ledere»

To varslere slo alarm om forholdene i Vest politidistrikt. Nå er det avslørt festkultur, seksuell trakassering og et miljø der man ikke tør si ifra.

Politimester Kaare Songstad utenfor politihuset i Bergen.

FIKK VARSEL: – Vi har mye å jobbe med, sier politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Foto: Kaja Hauge / NRK

– Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, sier politimester Kaare Songstad.

Siden april har Vest politidistrikt sin interne undersøkelsesgruppe jobbet fulltid med å granske påstander og tilfeller av seksuelle trakassering i politidistriktet. Totalt er 62 personer intervjuet om temaet.

– De aller fleste som ble intervjuet har ikke opplevd noe innenfor kategorien seksuell trakassering. Men rapporten slår fast at vi har utfordringer i Vest politidistrikt, sier Songstad.

«Festkultur» og «fryktkultur»

På en pressekonferanse onsdag oppsummerte Songstad noen av funnene i granskingen:

  • Bakgrunnen er to ansatte som i vinter varslet om forholdene i Vest politidistrikt.
  • Det er avdekket en festkultur, der ledere ikke forstår at de har en rolle som ledere hele tiden.
  • Det eksisterer en fryktkultur der ansatte ikke tør si ifra.

Ifølge Songstad er det både snakk om enkeltsaker som blir fulgt opp, og hendelser som ikke er gjort kjent fordi enkelte ansatte ikke tør å si fra.

– Vi har mye å jobbe med, sier Songstad.

Politihuset i Bergen

USUNN KULTUR: Det er kommet frem 11 anbefalinger politiet i Vest politidistrikt bør jobbe med. Her fra hovedbasen på Bergen sentrum politistasjon.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

«Tampongpatrulje»

I vinter ble det kjent at Vest politidistrikt hadde problemer med det som ble kalt en usunn kultur i de operative miljøene. I etterkant ble ansatte som hadde opplevd negative hendelser oppfordret til å si fra.

Undersøkelsesrapporten som ble overlevert til politimesteren 11. juni involverer åtte menn, der syv av dem har ulike lederposisjoner i politidistriktet.

Rapporten har hovedfokus på hvorfor så få tør å si fra.

Miljøet i politidistriktet ble også omtalt i en kronikk i Politiforum i januar. Der tok to forskere ved Politihøgskolen opp flere alarmerende forhold etter at de hadde gjort grundige intervju med politifolk i Vest.

Som eksempel det det trukket frem at begrepet «tampongpatrulje» fremdeles blir brukt om rene kvinnepatruljer.

Etter oppslag i Bergens Tidende gikk politiet ut og erkjente at de hadde et metoo-problem. Det ble startskuddet for granskingen de presenterte i dag.

11 anbefalinger

Granskingsgruppen har kommet med 11 konkrete anbefalinger for arbeid med ukultur og seksuell trakassering. Både toppledelsen, fagforeninger og hovedverneombudet har fått fremlagt rapporten.

– Tiltakene skal være synlige og skje i full åpenhet. Det er hva vi gjør videre nå som teller, sier Songstad.

Lokallagsleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund sier han er glad for at rapporten er så tydelig på de funn som er gjort.

– Vi har en ukultur som gjør at kolleger ikke tør og ikke vil fortelle om negative hendelser, noe også medarbeiderundersøkelsen viser. Dette er noe vi må endre.

Ørjan Hjortland

ALVORLIG: –Det er alvorlig at slike hendelser finner sted. Det skal ikke skje, sier lokallagsleder Ørjan Hjortland.

Foto: Karoline Finnema / NRK

Hjortland tror noe av ukulturen henger sammen med misforstått rolleforståelse blant enkelte ledere i politidistriktet, samt uklarheter rundt bruk av styringsretten, beslutninger og prioriteringer.

– Nå skal vi sette oss sammen og se hvordan vi kan gripe tak i dette, og hvilke tiltak vi kan sette i verk. Jeg håper åpenheten politimesteren viser kan bidra til at de som har opplevd noe negativt står fram og forteller om det, sier Hjortland.