– Norsk oppdrettslaks er forurenset av miljøgifter

En ny svensk undersøkelse av miljøgifter i sjømat, viser høye nivåer av stoffer som kan skade forplantningsevnen vår. Disse stoffene ble blant annet funnet i norsk oppdrettslaks.

Oppdrettslaks, slakt

En svensk rapport viser funn av miljøgifter i norsk oppdrattslaks.

Foto: Victor Ruiz Caballero / REUTERS

Naturvernforbundet skriver på sine hjemmesider, at det er funnet innhold i miljøgifter i laksen som er 61 ganger høyere enn EUs foreslåtte grenseverdi.

– Trenger opprydning langs kysten

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken.

Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

– Vi forventer at norske helsemyndigheter griper fatt i saken umiddelbart. Dette viser behovet for en storstilt opprydning av gamle miljøsynder langs norskekysten, uttaler leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken, på forbundets hjemmesider.

Forbunder skriver at bevilgningene til opprydning av forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner, har blitt redusert de siste to årene.

– Vi forventer at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett neste år igjen øker bevilgningene til opprydning, sier Haltbrekken.

– Vanskelig å tenke seg at noen vil spise dette

Det er den svenske Naturskyddsforeningen som har gjort undersøkelsen. Den skal være basert på stikkprøver av vanlig matfisk med opprinnelse fra ni forskjellige land, deriblant Norge.

– Våre data viser at norsk oppdrettslaks har svært høyt innhold av enkelte miljøgifter, og spesielt bromerte flammehemmere, sier kjemikalierådgiver i Naturskyddsforeningen Ylva Grudd, til sine norske kollegaer.

Resultatene fra undersøkelsene presenteres i Stockholm i dag. Bromerte flammehemmere skal være horomonforstyrrende og kan blant annet skade forplantningsevnen.

– Det er vanskelig å tenke seg at mennesker virkelig ønsker å spise denne fisken om de kjenner til miljøgiftinnholdet og effektene av disse miljøgiftene, sier Grudd til Naturvernforbundet.

Feile utregninger

Senere har det blitt kjent at det har vært funnet feil utregninger av noen av grenseverdiene i rapporten til Naturskyddsforeningen.

– Grenseverdiene for den norske laksen bryter fortsatt med EUs foreslåtte grenseverdier. Men man må huske på at dette bare er en stikkprøve, sier Markus Johansson som er sakkyndig i Naturskyddsforbundet.

Han forteller til NRK at målet med undersøkelsen ikke er å skremme folk fra å spise fisk, men å få i gang en debatt om at miljøgiftene fra vårt konsum, til slutt havner i fisken. Rapporten vil de korrigere, men ikke trekke.

Saken har skapt stor debatt i Sverige. Feilutregningene skal ifølge flere svenske aviser, viser at noen av fiskene ikke brøt med grenseverdiene. Dette gjelder likevel ikke den norske laksen.

– Økt risiko for fedme og diabetes

Tidligere denne uken meldte NRK at inntak av oppdrettslaks kan gi økt risiko for diabetes og fedme. Det viser en forskningsrapport fra Universitet i Bergen, som fagfolk er sterk uenige i tolkningen av.

Finn ut mer ved å se videoklipp nederst i saken.

Fiskedisk

Tidligere denne uken meldte NRK at inntak av oppdrettslaks kan gi økt risiko for diabetes og fedme.