– Høyt utdannede jobber tett på brukerne

Sykepleiere som jobber innen psykisk helse og rus har høy kompetanse og lang klinisk erfaring. Det viser en studie gjennomført av professorer ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Rusmisbruk

Forskning viser at rusmisbrukere får hjelp av høyt kvalifiserte sykepleiere i helsevesenet.

Foto: Sinar 2

Hele 82 prosent av sykepleierne i psykisk helse og rus jobber direkte klinisk med hyppig kontakt med brukerne. Hverdags- og livsmestring har klar prioritet, viser den omfattende forskningsrapporten.

Studien, som er gjort av professorene Bengt Karlsson og Suzie Hesook Kim ved Senter for psykisk helse og rus ved HBV, omtales på høgskolens nettsider.

Mange har deltatt

Hele 1240 sykepleiere har svart på tilsendte spørsmål om sin arbeidshverdag i rapporten «Sykepleie i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid». I tillegg er det gjort kvalitative intervjuer med 56 sykepleiere.

Forskningsprosjektet har vært et samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus (SFPR). Undersøkelsen er finansiert av NSF.

Det viser seg at over 70 prosent av de spurte har ulike typer videreutdanning, halvparten innen psykisk helse og rus. 85 prosent har mer enn fem års klinisk erfaring, noe som understreker den høye kompetansen hos deltakerne i studien.

Karlsson trekker frem som noe av det mest positive at de som jobber direkte klinisk med brukerne er de med høyest utdanning.

– Jo mer utdanning de har, desto tettere jobber de på brukerne, sier Karlsson på høgskolen nettsider.

Karlsson mener dette er oppmuntrende resultater og gir økt motivasjon for dem som jobber for å tilby flere høyere utdanningsprogram rettet inn mot denne gruppen.

HBV tilbyr blant annet masterutdanninger innen avansert klinisk sykepleie og i klinisk helsearbeid.

Her kan du lese mer om forskningsrapporten.