Hopp til innhold

Kjønnsskifte ga mildere straff

En vestfolding som er i gang med en prosess med kjønnsskifte fra mann til kvinne er idømt samfunnsstraff i stedet for fengsel etter en grov narkotikaforbrytelse. Årsaken er at retten tar hensyn til hennes sårbare situasjon.

En kvinne er i Tønsberg tingrett dømt til 358 timer samfunnsstraff for å ha brukt og oppbevart 171,7 gram amfetamin.

I 2016 ble hun pågrepet med narkotikaen, og kvinnen erkjente forholdene.

Retten anså dette som en grov narkotikaforbrytelse, som normalt sett straffes med fengsel i rundt ett år og seks måneder.

Men slik ble det ikke.

Fryktet mottakelsen i fengsel

I 2014 var domfelte en mann, men i 2015 startet hun prosessen med å skifte kjønn.

Kort tid etter pågripelsen i 2016, brøt hun kontakten med miljøet hun hadde i Vestfold.

Ifølge dommen er hun nå formelt en kvinne, og hun har fått byttet personnummer.

Det er også en psykisk belastning å bytte kjønn, og hun mottar hjelp for å håndtere sin kjønnsidentitet.

Kvinnen sa i retten at hun var usikker på hvordan hun ville takle et fengselsopphold på grunn av sin psykiske helse. Hun var også bekymret for hvilke utfordringer kjønnsendringen kunne medføre for soningsforholdene.

Hun fryktet hvordan andre innsatte kvinner og menn ville forholde seg til henne.

Slapp fengsel

I dommen står det at «kjønnsskiftet gir i seg selv ikke et "frikort" for å unngå fengsel». Men at det tas hensyn til hennes sårbare situasjon.

Det står også at «retten finner, i mangel av opplysninger om det motsatte, at tiltalte ikke bare formelt sett, men også reelt sett er en annen i dag enn da det straffbare forholdet fant sted».

Retten legger vekt på at domfelte har gjort en stor endring i livet sitt ved at hun flyttet bort fra det gamle miljøet, og at hun ikke lenger bruker narkotika.

Det var derfor tungtveiende grunner til å gi henne samfunnsstraff i stedet for fengselsstraff, og kvinnen ble dømt til å utføre 358 timer samfunnsstraff innen ett år.