Reduserer antall plasser

UDI region Sør har redusert antall plasser i asylmottak i Telemark med 230 plasser hittil i år. Det er Skien som får den største reduksjonen i antall plasser. Det er nå 1050 plasser i asylmottak og 40 plasser for enslige mindreårige. Regiondirektør Tormod Stavenes sier årsaken er den kraftige nedgangen i tallet på asylsøkere, og at kommunene er flinke til å bosette asylsøkere.