Redd russen ødelegger

Dakota Norway er redd for at russen skal ødelegge flyene på Torp. Russen i Vestfold bruker området rundt hangaren på Torp som festplass, og Torbjørn Larsen som er medlem av Dakota Norway, sier til Sandefjords Blad at det er mye støy og søppel etter russen. Russepresident for Vestfold, Emma Davidsen, lovte i et møte på fredag å stramme inn på rydderutinene og lydnivået.