Hopp til innhold

Ønsker flere flyktninger velkommen

Mens mange kommuner vegrer seg mot å ta imot flere flyktninger er situasjonen en annen i Larvik. Kommunen nomineres nå til pris for sitt arbeid for å hjelpe flyktninger.

Created by InfoDispatcher

SE VIDEO: Ordfører i Larvik, Rune Høiseth, mener at kommunen må ta ansvaret om å ta imot flyktningene på alvor.

Flyktningkrisen i Middelhavet har ført til vedtak om at Norge skal ta imot 1500 kvoteflyktninger fra Syria i år.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har derfor sendt brev til alle landets ordførere med forespørsel om kommunene kan øke kapasiteten for bosetting for flyktninger ytterligere i år og neste år.

Tar imot flere

Larvik kommune har tidligere tilbudt seg å ta imot flere flyktninger enn de har fått forespørsel om i år. Kommunen tilbød seg å ta imot 65 flyktninger tidligere i år. Nå forespør imidlertid Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet Larvik om å ta imot 68 flyktninger.

– Vi er absolutt ikke avvisende, men vi må få status på de vi har bosatt og de som eventuelt gjenstår. De skal bli tatt imot og integrert på en god måte, understreker ordfører i Larvik, Rune Høiseth.

– Larvik er veldig bra

– Det er helt forferdelig, sier Arash Reza fra Iran. Han kjenner seg godt igjen i situasjonen som tusenvis av båtflyktninger er i på Middelhavet. Reza er en av flyktningene som er ønsket velkommen til Larvik kommune.

– Det er en av de beste kommunene. Jeg har snakket med venner som bor i andre kommuner og Larvik er veldig bra, sier han.

Han understreker at det er viktig å bli tatt godt imot når man kommer til et nytt land og er i en sårbar situasjon.

– Det er viktig å bli tatt vare på fordi vi ikke kjenner samfunnet og byen, sier han.

Foregangskommune

Ifølge Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) er det mange kommuner som bosetter flyktninger, men også mange som vegrer seg for bosetting.

For arbeidet for å ta imot flyktninger er Larvik en av seks kommuner som er nominert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til å få bosettingsprisen.

– Larvik er en foregangskommune når det gjelder antallet de er villige til å ta imot. De er også flinke til å implementere arbeidet i kommunens helhetlige planverk, sier Randi Kleven, regiondirektør for IMDi Øst.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark